วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.กรุงเทพ มอบทุนการศึกษา 'BU Creative'

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบทุนการศึกษา ในโครงการ BU Creative ให้แก่นักเรียนมัธยมตอนปลายที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์...

มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดโครงการให้ ทุนการศึกษา "BU Creative" ยกเว้นค่าหน่วยกิจเป็นเวลา 4 ปี โดยคัดเลือกจากนักเรียนมัธยมตอนปลายที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มประวัติผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2557

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.vcharkarn.com/scholarship/view/1897

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบทุนการศึกษา ในโครงการ BU Creative ให้แก่นักเรียนมัธยมตอนปลายที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์... 6 ม.ค. 2557 14:57 6 ม.ค. 2557 15:05 ไทยรัฐ