วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วธ.ทุ่มงบพัฒนา 4 เมืองหน้าด่าน เป็นศูนย์กลางอาเซียน

วธ.ทุ่มงบพัฒนา 4 เมืองหน้าด่าน เป็นศูนย์กลางอาเซียน

  • Share:

กระทรวงวัฒนธรรม อัดงบให้ 4 จังหวัดนำร่อง คือ เชียงราย ตาก สระแก้ว และสงขลา ทำแผนการนำมิติทางวัฒนธรรมไปพัฒนาเมืองหน้าด่าน ให้เป็นศูนย์กลางอาเซียน...

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 56 นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า วธ.มีนโยบายในการนำมิติทางวัฒนธรรมไปพัฒนาเมืองหน้าด่าน โดยตั้งเป็นศูนย์กลางอาเซียน เพื่อรองรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่ง วธ.จะมุ่งเน้นให้เมืองหน้าด่าน เป็นเสมือนเมืองรับแขก ให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องเส้นทางเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่างๆ แก่ผู้ที่เข้ามา เพื่อทำให้ชาวต่างชาติเกิดความประทับใจ รวมถึงทำการศึกษาวิจัยผลกระทบทางด้านชุมชนวัฒนธรรมจากความเชื่อมโยงระหว่างกันของภูมิภาคอาเซียน ที่เกิดจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และศึกษาวิจัยคุณภาพ ศักยภาพของชุมชนในเรื่องต่างๆ ทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทรัพยากรท้องถิ่น ทรัพยากรมนุษย์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ความเชื่อมโยงของชุมชนและสังคม เพื่อการมีส่วนร่วม สนับสนุน พัฒนาเมืองของคนในสังคม

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณปี 2557 วธ.จะดำเนินการพัฒนาเมืองหน้าด่านใน 4 จังหวัดนำร่อง คือ เชียงราย ตาก สระแก้ว และสงขลา โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดละ 10 ล้านบาท เพราะจังหวัดเหล่านี้ถือเป็นเมืองหน้าด่าน หรือประตูสู่อาเซียนที่สำคัญ โดยได้จัดทำแผนการดำเนินงานเบื้องต้นแล้ว อาทิ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะเน้นการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนให้มีความโดดเด่น โดยเฉพาะการสืบสานชุมชนไทลื้อ เป็นต้น

"ประเทศไทยมีด่านทั้งหมด 32 ด่าน กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ ซึ่ง วธ.อยากให้ทุกๆ ด่านเป็นเมืองหน้าด่านวัฒนธรรมอาเซียน ดังนั้น ทุกจังหวัดที่เป็นเมืองหน้าด่านจะต้องไปจัดทำรายละเอียดในการพัฒนาเมืองหน้าด่าน หากจังหวัดใดมีศักยภาพ วธ. จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนในปีต่อไป อย่างไรก็ตามแผนงานหรือกิจกรรมที่จะจัดขึ้น ต้องคำนึงถึงประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาของชุมชนมากที่สุด" ปลัด วธ. กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้