วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อัพเกรดงานพัฒนาแหล่งน้ำ กรมชลฯนำร่องหุบกระพง-เขาเต่า

อัพเกรดงานพัฒนาแหล่งน้ำ กรมชลฯนำร่องหุบกระพง-เขาเต่า

  • Share:

สำนักชลประทานที่ 14 เตรียมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน์ ผอ.สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน เผยว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลายโครงการ ที่กรมชลประทานจะดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการฯ ได้แก่ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งมีอ่างเก็บน้ำอยู่ใน จำนวน 4 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำหุบกระพง อ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกระพง อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาก

จากการที่กรมชลประทานร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าสำรวจการใช้น้ำในพื้นที่พบว่า ความจำเป็นในการใช้น้ำได้ลดลง เนื่องจากประชาชนส่วนหนึ่งได้ปรับเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรรมไปทำงานภาคอุตสาหกรรมตามกระแสนิยมของสังคม ดังนั้นจึงต้องวางแผนการใช้น้ำใหม่ให้เหมาะสมกับความเป็นจริงของสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำน้ำส่วนที่เหลือมาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

สำหรับอ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการตามพระราชดำริแห่งแรกของกรมชลประทาน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่กรมชลประทานจะเข้าไปดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันธรรมชาติได้เปลี่ยนไป น้ำเค็มรุกคืบไหลเข้าท่วมทุ่งตะกาด พื้นที่ทำการเกษตร ทำให้ผลผลิต เสียหาย และสภาพน้ำในอ่างเก็บระยะแรกพื้นดินเดิมเค็ม จึงวางแผนการระบายน้ำเพื่อชะล้างความเค็มของดิน โดยกรมชลประทานจะได้เข้าเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับเสริมคันเหนืออ่างเก็บน้ำเขาเต่า เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ เพื่อจะได้มีน้ำจืดไปเจือจางไล่น้ำทะเลได้ พร้อมกันนั้นได้มีโครงการดึงน้ำดิบจากเขื่อนปราณบุรี ผ่านมาทางท่อน้ำดิบสายปราณบุรี-หัวหิน เพื่อมาทำน้ำประปาหมู่บ้าน ส่วนน้ำจากอ่างเก็บน้ำใช้เป็นแหล่งสำรองวางระบบท่อบำบัดน้ำเสียร่วมกับเทศบาลหัวหิน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมบริหารจัดการน้ำ และรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้