วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.น่านเร่งทำความเข้าใจ หวั่นสับสนทำบัตรเสีย

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน หวั่นบัตรเสียเนื่องจาก การสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ มีถึง 53 พรรค แต่จังหวัดน่านมีสมัครแค่พรรคเดียว เร่งทำความเข้าใจประชาชนและผู้สมัคร...

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2556 เวลา 11.00 น. นายวิทยา กามน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ได้กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความสุจริตและเที่ยงธรรม

ในการเลือกตั้งที่ผ่านมามีการร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ที่เกิดจากความเข้าใจผิดของผู้สมัครเป็นจำนวนมาก บางครั้งพบมีการกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้าม เมื่อมีการสอบสวนทำให้เสียเวลาสิ้นเปลืองงบประมาณ ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายขาดความเชื่อมั่นในการหาเสียงเลือกตั้ง

นายวิทยา กามน ประธานฯ ได้กล่าวอีกว่า กรณีปัญหาบัตรเสียจังหวัดน่านที่อาจจะมีขึ้นครั้งนี้เกี่ยวกับระบบบัญชีรายชื่อที่มีหมายเลขถึง 53 พรรค แต่ในพื้นที่จังหวัดน่าน มีสมัครแค่พรรคเดียวเท่านั้น อาจจะเป็นปัญหาแก่ประชาชนผู้มีสิทธิมาเลือกตั้ง อาจจะสับสนในการกากบาทหมายเลขผู้สมัครจึงต้องให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่และสื่อต่างๆ ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กรณีดังกล่าวด้วยเพื่อป้องกันบัตรเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และที่สำคัญต้องให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงได้รู้แนววิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งและเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งสร้างการยอมรับรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคีและการรักษาความเป็นมิตรก่อน และหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร และเพื่อระงับเรื่องร้องเรียนและร้องคัดค้านการเลือกตั้งอีกด้วย.

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน หวั่นบัตรเสียเนื่องจาก การสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ มีถึง 53 พรรค แต่จังหวัดน่านมีสมัครแค่พรรคเดียว เร่งทำความเข้าใจประชาชนและผู้สมัคร... 6 ม.ค. 2557 12:46 6 ม.ค. 2557 13:15 ไทยรัฐ