วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'เลขาฯกกต.'แจง แนวทางปฏิบัติสมุห์บัญชีพรรคการเมือง

'เลขาฯกกต.'แจง แนวทางปฏิบัติสมุห์บัญชีพรรคการเมือง

  • Share:

"ภุชงค์ นุตราวงศ์" เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจงข้อปฏิบัติทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 38 พรรคการเมือง...

วันที่ 6 ม.ค. 57 นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดการประชุม ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ในการเลือกตั้งแก่สมุห์บัญชีเลือกตั้งของพรรคการเมือง โดยมีตัวแทนสมุห์บัญชีเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของพรรคการเมือง จำนวน 38 พรรคการเมือง และพนักงาน กกต.จังหวัด และ กกต.กรุงเทพฯ จำนวน 158 คน เข้าร่วม

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทาง กกต. กำหนด และเพื่อให้พนักงานของสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดทุกจังหวัด ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. รับทราบข้อกฎหมายที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำสมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัคร ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

นายภุชงค์ กล่าวยอมรับว่า ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของผู้สมัครและพรรคการเมือง เป็นเรื่องที่ปฏิบัติและเข้าใจยาก อนาคตจึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมาย และควรจะมีการเปิดโรงเรียนสมุห์บัญชีเลือกตั้งของพรรคการเมือง เนื่องจากที่ผ่านมา สำนักงาน กกต. มีสำนวนคดีเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีมากกว่า 800 คดี ซึ่งเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยให้การเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 2557 มีคดีที่เกี่ยวข้องลดน้อยกว่าร้อยละ 50

เลขาธิการ กกต. กล่าวอีกว่า ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ใน 8 จังหวัด 28 เขตเลือกตั้ง ที่ประสบปัญหาไม่สามารถสมัครได้ในระยะเวลาที่กำหนด ขอให้ไปใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219 และตามมาตรา 39 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว.ยื่นศาลฎีกาให้พิจารณาคุณสมบัติ และสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งศาลจะให้ความยุติธรรม และยืนยันว่า กกต. มีความเป็นกลาง ไม่เข้าฝ่ายใด ไม่ช่วยใคร ไม่แกล้งใคร.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้