Thairath Logo
กีฬา

'กลุ่มกรีน'ยื่นกกต.สอบคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งบ้าน'111-109'

Share :

"กลุ่มกรีน" ยื่น กกต.สอบบ้านเลขที่ 111-109 คุณสมบัติผู้สมัครครบหรือไม่ หลังถูกดองไม่ได้เลือกตั้ง 5 ปี จี้ส่งเรื่องให้ศาล รธน. ขณะพรรคเล็กร้อง กกต.รับสมัครเพิ่ม จ่อยื่นศาลปกครอง-ศาลฎีกา รักษาสิทธิ...

วันที่ 6 ม.ค. 57 เมื่อเวลา 10.30 น. พรรคพลังสหกรณ์ นำโดย นายประสิทธิ์ บัวงาม กรรมการบริหารพรรค พร้อมด้วยผู้ประสงค์จะลงสมัคร ส.ส.ในจังหวัดภาคใต้ ที่เกิดปัญหาไม่สามารถจัดการรับสมัครได้ เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กกต. เพื่อเรียกร้องให้ กกต.ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สมัครของพรรคพลังสหกรณ์เพิ่มเติม หลังจากไม่สามารถเข้าพื้นที่รับสมัครได้ จำนวน 10 เขตเลือกตั้ง ใน จ.สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช และตรัง ซึ่งพรรคพลังสหกรณ์จะให้เวลา กกต.ดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับจากนี้ หากยังไม่มีการดำเนินการ พรรคพลังสหกรณ์จะยื่นต่อศาลปกครองและศาลฎีกา เพื่อรักษาสิทธิการเป็นผู้สมัครต่อไป

จากนั้นเวลา 11.00 น. "กลุ่มกรีน" โดยนายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานกลุ่มกรีน ได้ยื่นหนังสือต่อ กกต. ให้ดำเนินการตรวจสอบพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ว่าเป็นไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายจาตุรันต์ กล่าวว่า การดำเนินการของพรรคการเมืองในการส่งสมาชิกเข้ารับสมัครเลือกตั้ง ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จึงขอเรียกร้องให้ กกต.วินิจฉัยว่า การดำเนินการของพรรคการเมืองที่กระทำการส่งผู้สมัคร ได้มีกระบวนการที่ถูกต้องหรือไม่ ในข้อบังคับของพรรคการเมือง และคุณสมบัติของผู้สมัคร ที่เคยเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคการเมือง ที่ถูกยุบ หรือสมาชิกบ้านเลขที่ 111 หรือ 109 ว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี และเมื่อพ้นโทษแบนการเมืองออกมา ก็มาลงรับสมัครเลือกตั้งเลย ถือว่าคุณสมบัติไม่ครบในการเป็นผู้สมัครหรือไม่ ทั้งนี้ กลุ่มกรีนมองว่า เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ ไม่เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือไม่ และขัดต่อมาตรา 94 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ และขอให้กกต. ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เพื่อสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระทำดังกล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...