Thairath Logo
กีฬา

พม.มอบของขวัญวันเด็กให้เหยื่อไฟใต้ 3 จังหวัด

Share :

พม. จับมือ ศอ.บต. จัดโครงการ "จักรยานปั่นรัก พม. มอบของขวัญวันเด็ก ให้น้องจังหวัดชายแดนใต้" มอบจักรยานแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเด็กผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส จำนวน 500 คัน...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ม.ค. 56 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดโครงการ "จักรยานปั่นรัก พม. มอบของขวัญวันเด็ก ให้น้องจังหวัดชายแดนใต้" โดยมี นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดปัตตานี

นายวิเชียร กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นหน่วยงานที่ต้องทำงานทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งจากรายงานข้อมูล มีจำนวนเด็กกำพร้ามากกว่า 10,000 คน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเด็กและเยาวชน ต้องการให้เด็กทุกคนมีความสุข ทั้งที่อยู่ที่บ้าน ที่โรงเรียน และที่อื่นๆ เพราะเด็กเป็นอนาคต และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติที่ต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และเอาใจใส่จากครอบครัว ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และ ศอ.บต. จึงได้จัดทำโครงการ "จักรยานปั่นรัก พม. มอบของขวัญวันเด็ก ให้น้องจังหวัดชายแดนใต้" โดยนำรถจักรยานมามอบให้กับเด็กๆ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา จังหวัดละ 500 คัน รวมทั้งสิ้น 2,000 คัน ซึ่งของขวัญชิ้นพิเศษนี้ จะเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสปีใหม่ และสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ที่จะมาถึงในวันเสาร์ที่ 11 มกราคมนี้

นายวิเชียร กล่าวเพิ่มเติมว่า เด็กๆ บางคนต้องเดินเท้าไปโรงเรียน และบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ซึ่งเด็กบางคนไม่เคยมีโอกาสร่วมกิจกรรมในวันเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนาน และได้มีโอกาสเจอเพื่อนต่างโรงเรียน และสำหรับการจัดโครงการฯ ที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ มีการมอบรถจักรยานแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเด็กผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดปัตตานี จำนวน 500 คัน จังหวัดยะลา และนราธิวาส อีกจังหวัดละ 500 คัน เพื่อให้เด็กๆ ดังกล่าว นำไปใช้เป็นยานพาหนะไปโรงเรียน และใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็ก อาทิ กิจกรรมคาราวานเด็ก การเล่นเกม การมอบของขวัญ ฯลฯ อีกด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...