วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กินดีกันเกิ๊นน...?

กินดีกันเกิ๊นน...?

  • Share:

...สุขสดชื่นพร้อมเผชิญปีม้า (ดีด) ครับ ทุกท่าน  เทศกาล “กินเที่ยวปีใหม่” ซาลงแล้ว พ้องกับการเผยแพร่ข้อมูลวิจัยชาวโลก เรื่อง “กิน” โดยสถาบันพัฒนาการโพ้นทะเล (ODI) สำนักงานอยู่ในอังกฤษ อ้างพลเมืองโลกวัยผู้ใหญ่มากกว่า 1 ใน 3 คน หรือราว 1,461 ล้านคน “กำลังป่วยโรคอ้วน” หรืออยู่ในภาวะน้ำหนักตัวเกินค่ามาตรฐาน

ด้วยพื้นที่จำกัด ขอไม่พาดพิงถึงค่าน้ำหนักตัวมาตรฐาน แต่จะบอกพัฒนาการชาวโลกอ้วนท้วนขึ้นตลอดช่วงเกือบ 30 ปี คือระหว่างปี 2523 ถึง 2551 คนอ้วนในกลุ่มชาติกำลังพัฒนาเพิ่มจาก 250 ล้านคน เป็นกว่า 904 ล้านคน ส่วนกลุ่มชาติร่ำรวยพัฒนาแล้ว คนอ้วนเพิ่มจาก 321 ล้านคน เป็นกว่า 557 ล้านคน รวมตัวเลขราว 1,461 ล้านคน...

ค่าเฉลี่ยคนอ้วนทั่วโลก เพิ่มจาก 23 เป็น 34 เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่า ผู้ป่วยทั่วโลกสืบเนื่องจากปัญหาความอ้วน ไล่ตั้งแต่มะเร็งหลายชนิด โรคเบาหวาน ลมชัก โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับความดันโลหิตและอื่นๆ ยิ่งเพิ่มการคุกคามสุขภาพ ส่งผลให้รัฐบาลแต่ละประเทศต้องแบกเพิ่มภาระด้านสาธารณสุขและหาเงินอัดเพิ่มเข้าระบบสวัสดิการสังคมอีกมากมหาศาล

คงเดากันไม่ยาก ชาติใดประชากรอ้วนเพิ่มเฉลี่ยเร็วที่สุดของโลก คำตอบคือ จีน ตามด้วยเม็กซิโกและแอฟริกาใต้  แต่กลุ่มชาติเอเชียตะวันออก รวมถึงไทย อัตราคนอ้วนตลอดช่วงเกือบ 30 ปีเพิ่มเฉลี่ยสูงถึง 3 เท่า แม้แต่ชาติร่ำรวยพัฒนาแล้วอย่างนิวซีแลนด์ พบประชากรอ้วนมากที่สุดเท่าที่เคยสำรวจมา  ค่าเฉลี่ยคนอ้วนในนิวซีแลนด์กำลังมาแซงออสเตรเลียและสหรัฐฯ  เจ้าของแชมป์มานาน

แทบทุกคนรู้ดีว่า สภาพร่างกายอ้วนท้วนมาจากการกินดีอยู่ดีมากขึ้นและกินเกินกว่าปริมาณการขยับเขยื้อนใช้พลังงานร่างกาย ประชากรหลายประเทศมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น จึงหันไปบริโภคอาหารประเภทเนื้อ นม ไขมันและน้ำตาลมากขึ้นจากเคยบริโภคอาหารหลักประเภทธัญพืช รวมถึงผักผลไม้และหัวเผือกมัน

รัฐบาลแทบทุกประเทศพยายามแก้ปัญหา แต่สำเร็จยากยิ่ง เพราะความไม่จริงใจของเหล่านักการเมือง อีกรัฐไม่พยายามส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนตระหนักรู้อย่างแท้จริงถึงการสะสม ใช้ เผาผลาญพลังงานร่างกายและการปรับให้สมดุล

อีกตัวอย่างความพยายาม “เก็บเพิ่มภาษีอาหารอ้วน”––Fat tax ยังยากยิ่งยวดได้เกิด เพราะผู้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย...!! ดีๆมีเพียงเกาหลีใต้เร่งสอนอบรมสตรีให้รู้สำนึกรักษ์การปรุงอาหารสูตรสุขภาพดั้งเดิมตามวิถีชีวิตชาวโสม...

อานุภาพ เงินกระแชง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้