วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หนองเลิงเปือย...ภาค 2

หนองเลิงเปือย...ภาค 2

  • Share:

โครงการพัฒนาหนองเลิงเปือยอันเนื่องจากพระราชดำริ จ.กาฬสินธุ์ ตัวอย่างการพัฒนา ที่สะท้อนให้เห็นว่า...ถ้าหน่วยราชการไทยร่วมมือสามัคคี บูรณาการ ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา สิ่งดีๆ สามารถเกิดขึ้นในเมืองไทยได้ไม่ยาก

ด้วยเป็นโครงการที่ระดมสรรพกำลังมากถึง 8 หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)-กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-กองทัพบก-สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA)-มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ -มูลนิธิปิดทองหลังพระ มาบูรณาการทำงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาชาวบ้านปลูกข้าวได้ผลผลิตแค่ไร่ละ 380 กก.ต่อไร่ ไม่พอยังชีพ

เป็นเหตุให้กาฬสินธุ์ติดอันดับจังหวัดยากจนของประเทศ มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน

การบูรณาการของโครงการเริ่มตั้งแต่สำรวจภูมิศาสตร์พื้นที่ตรงไหนสูงต่ำ ทางน้ำหลากน้ำท่วม เกิดตรงไหน เมื่อขุดลอกหนอง บางปีอาจจะมีน้ำมากจนท่วมพื้นที่ไหนเคยเป็นทางน้ำหลากก็ต้องปล่อยให้น้ำไหลเป็นธรรมชาติ ต้องไม่สร้างอะไรไปฝืน ไปขวางทางน้ำ แต่ให้มีระบบป้องกันน้ำท่วมเขตที่อยู่อาศัย... ไม่ใช่ทำกันแบบภาคกลาง สร้างนิคมอุตสาหกรรม ถนน บ้านจัดสรรขวางทางน้ำหลาก จนเกิดปัญหาอย่างที่เห็นกัน

จะวางแผนจัดการได้ต้องใช้องค์ความรู้จาก มูลนิธิอุทกพัฒน์, GISDA และกรมทรัพยากรน้ำ มาร่วมออกแบบ ส่วนการขุดลอกหนองเลิงเปือย นอกจากกรมชลประทานจะเป็นผู้ออกแบบแล้ว แต่การขุดหนองไม่ใช่เพื่อให้มีน้ำอย่างเดียว ต้องมีปลาด้วยชาวบ้านถึงจะอยู่ได้...ขุดหนองลึก 6 เมตร ไม่เหมาะกับ การอยู่อาศัยของปลา เนื่องจากน้ำลึกออกซิเจนจะมีน้อย จึงให้กรมประมงมาบูรณาการร่วมออกแบบ การขุดลอกบริเวณรอบขอบหนองขุดลึกแค่ 2 เมตร กว้าง 4 เมตร เป็นลานพักให้ปลามาอยู่อาศัยและวางไข่ เลยจากเขตนี้ ขุดไปได้เลยลึก 6 เมตร

ดินที่ขุดลอกขึ้นมา กรมพัฒนาที่ดินรับงานตรวจคุณภาพดินตะกอนก้นหนอง...หน้าดินส่วนแรกหนา 2 เมตร มีธาตุอาหารค่อนข้างดี นำไปถมปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกได้ ส่วนดินชั้นล่างไร้ธาตุอาหารขุดไปทำคันกั้นน้ำเป็นเหมือนถนนรอบหนองเลิงเปือย

ทุกหน่วยงานออกแบบเสร็จ กองทัพบกระดมทหารช่างขุดลอก...หลังสงกรานต์นี้ ชาวหนองเลิงเปือยคงจะได้เห็นอนาคตใหม่ จากการบูรณาการของภาครัฐเสียที.

ชมชื่น ชูช่อ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้