Thairath Logo
กีฬา

ศธ.ลุยตั้งกรรมการกำหนดเกณฑ์เฟ้นนักบริหารต้น

Share :

นางสุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัด (สป.) ศธ.มีตำแหน่งนักบริหารต้นที่ว่างอยู่ ได้แก่ ผู้ช่วยปลัด ศธ. รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และที่ปรึกษา สป. นั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเสนอไปที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ จากนั้นจะมีการเปิดรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับตำแหน่ง โดยคาดว่าจะดำเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า จากนี้ต้องมาดูเรื่องโครงสร้างของ สป.อย่างละเอียด เพราะตนมองว่ามีงานบางเรื่องซ้ำซ้อนกันอยู่ จึงควรแยกออกมาเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น งานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ควรจะต้องทบทวนว่าควรแยกตัวออกมาจัดการโดยเฉพาะหรือไม่ รวมทั้งกองทุนต่างๆ ก็ควรนำมาพิจารณาใหม่ เพราะเวลานี้ยังไม่มีผู้บริหารกองทุนที่ชัดเจน ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นตนจึงให้ทุกหน่วยงานใน สป.ไปวิเคราะห์งานของตนเองว่ามีปัญหาอะไร และจะต้องปรับโครงสร้างการบริหารอย่างไร รวมถึงให้แต่ละหน่วยงานไปจัดเตรียมแผนปฏิบัติราชการปี 2557 เพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบาย ศธ.ให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ตนได้เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2557 ด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...
การศึกษาสุทธศรี วงศ์สมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนักบริหารต้นราชการกรรมการ