Thairath Logo
กีฬา

รถร่วมสาย 8 ขสมก.สาย 84

Share :

รถเมล์ที่ถูกร้องสูงสุดปี 56-ขสมก. “เนื้อเต้น” ร้องเรียนลด

ขสมก.โวสถิติร้องเรียนรถเมล์ปี 56  ลดลง แยกตามสายรถองค์การมากสุด สาย 84 เอกชน สาย 8 ครองแชมป์

รายงานข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า จากสถิติเรื่องร้องเรียน รถโดยสาร ขสมก. สูงสุดแยกตามสาย ผ่าน ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1384 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ย. ปี 2556 พบว่า เดือน ม.ค. อันดับ 1 ได้แก่ สาย 84, 26 อันดับ 2 สาย 145 เดือน ก.พ. อันดับ 1 สาย 97 อันดับ 2 สาย 60 เดือน มี.ค. อันดับ 1 สาย 145 อันดับ 2 สาย 2, 529, 516 เดือน เม.ย. อันดับ 1 สาย 26, 84 อันดับ 2 สาย 77 เดือน พ.ค. อันดับ 1 สาย 84 อันดับ 2 สาย 60 เดือน มิ.ย. อันดับ 1 สาย 60, 95 อันดับ 2 สาย 77 เดือน ก.ค. อันดับ 1 สาย 84 อันดับ 2 สาย 82 เดือน ส.ค. อันดับ 1 สาย 2 อันดับ 2 สาย 84 เดือน ก.ย. อันดับ 1 สาย 104 อันดับ 2 สาย 142, 145, 191 เดือน ต.ค. อันดับ 1 สาย 25, 514 อันดับ 2 สาย 509 เดือน พ.ย. สาย 29, 23, 84 ก อันดับ 2 สาย 522, 60, 1, 13 สำหรับรถโดยสารประจำทาง ขสมก.ที่ถูกร้องเรียนมากสุดได้แก่ สาย 84

ส่วนรถเอกชนร่วมบริการ แยกเป็น รถโดยสารขนาดใหญ่ อันดับ 1 รวม 168 เรื่อง ในจำนวนนี้สาย 8 ถูกร้องเรียนมากสุด รถโดยสารปรับอากาศ อันดับ 1 รวม 181 เรื่อง มากสุดสายปอ.29 และรถมินิบัส อันดับ 1 จำนวน 186 เรื่อง มากสุด สาย 1

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับเรื่องร้องเรียนแยกเป็นเกี่ยวกับตัวรถโดยสาร เช่น รถควันดำ ปริมาณรถไม่เพียงพอ สภาพรถและอุปกรณ์ไม่แข็งแรง ด้านพนักงานขับรถ เช่น ขับรถไม่ชิดทางขวาง ไม่หยุดรับส่ง ขับรถเร็ว ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว ไม่ปิดประตู ปิดประตูหนีบผู้โดยสาร เป็นต้น ส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสาร เช่น กิริยาไม่สุภาพ เก็บค่าโดยสารเกินราคา ไม่ฉีกตั๋ว ไม่ทอนเงิน ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมาย เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเรื่องร้องเรียนระหว่างรถโดยสาร ขสมก.กับรถเอกชนร่วมบริการ พบว่า จำนวนการร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการมากกว่ารถโดยสาร ขสมก. และถ้าเปรียบเทียบกับปี 2555 พบว่า สถิติการร้องเรียนปี 2556 รถโดยสาร ขสมก. ลดลงประมาณ 30.46% และรถเอกชนร่วมบริการ ลดลงประมาณ 22.85%.

อ่านเพิ่มเติม...
กทม.ขสมกสาย8สาย84ร้องเรียนเอกชนขับรถประมาทหวาดเสียวปิดประตูผู้โดยสารพนักงานกิริยาไม่สุภาพไม่ฉีกตั๋วไม่ทอนเงิน