Thairath Logo
กีฬา

ผู้​ตรวจ​ราชการ​สำนัก​นายกรัฐมนตรี

โดย ซี.12
6 ม.ค. 2557 05:00 น.
Share :

ผู้​ตรวจ​ราชการ​สำนัก​นายกรัฐมนตรี ข้าราชการ​ตำแหน่ง​สำคัญ​ในสำนักงาน​ปลัด​สำนัก​นายกรัฐมนตรี มี​บทบาท​หน้าที่​โดย​ตรง​คือการ​ตรวจ​ราชการ​เป็น​หู​เป็น​ตา​แทน​รัฐบาล​ใน​การ​ดูแล​ทุกข์สุขของ​ประชาชน​และ​ตรวจสอบ​การบริหาร​ราชการ​แผ่นดิน​ใน​ระดับ​ต่างๆ

ตอน​นี้ นาย​ธง​ทอง จันทรางศุ ปลัด​สำนัก​นายกรัฐมนตรี ได้​มีคำสั่ง​มอบหมาย​ให้​ผู้​ตรวจ​ราชการ​สำนัก​นายกรัฐมนตรี​รับผิดชอบ​การ​ตรวจ​ราชการ​ต่างๆ เพื่อ​ให้การ​ดำเนิน​การ​ของ​ผู้​ตรวจ​ราชการ​สำนัก​นายกรัฐมนตรี​สนอง​ต่อ​ยุทธศาสตร์​ของ​ประเทศ และ​เป็น​การ​เตรียม​การ​ใน​การ​เข้า​สู่การเป็น​ประชาคม​อาเซียน​ใน​ปี พ.ศ.2558 รวม​ทั้ง​เพื่อ​ประโยชน์​ใน​การ​ประสาน

การ​ตรวจ​ราชการ​แบบ​บูรณาการ​กับ​ผู้​ตรวจ​ราชการ​กระทรวง​อื่นๆ ดังนี้

1.นาง​ปราณี ส​ริ​วัฒน์ รับผิดชอบ​การ​ตรวจ​ราชการ เขต​ตรวจ​ราชการ​ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 2.นาง​ประ​ภา​ศรี บุญ​วิเศษ รับผิดชอบ​การตรวจ​ราชการ เขต​ตรวจ​ราชการ​ที่ 1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี รวม 4 จังหวัด และ​เขต​ตรวจ​ราชการ​ที่ 2 ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง รวม 4 จังหวัด 3.นาย​วิสุทธิ์ นิรัต​ติ​วง​ศก​รณ์ รับผิดชอบ​การ​ตรวจราชการ เขต​ตรวจ​ราชการ​ที่ 3 ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีน​บุรี สมุทรปราการ สระแก้วรวม 5 จังหวัด 4.นาย​อำนวย โชติสกุล รับผิดชอบ​การ​ตรวจ​ราชการ เขต​ตรวจ​ราชการ​ที่ 4 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี รวม 4 จังหวัด และเขต​ตรวจ​ราชการ​ที่ 9 จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง รวม 4 จังหวัด 5.นาง​วนิดา สักการ​โกศล รับผิดชอบ​การ​ตรวจ​ราชการ เขต​ตรวจ​ราชการ​ที่ 5 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม รวม 4 จังหวัด และ​เขต​ตรวจ​ราชการ​ที่ 12 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด รวม 4 จังหวัด

6.นาย​สม​พา​ส นิล​พัน​ธ์ รับผิดชอบ​การ​ตรวจ​ราชการ เขต​ตรวจ​ราชการ​ที่ 6 ชุมพร นคร​ศรี​ธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี รวม 4 จังหวัด 7. นาง​อร​วรรณ ขุมทรัพย์ รับผิดชอบ​การ​ตรวจ​ราชการ เขต​ตรวจราชการที่ 7 กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง รวม 5 จังหวัด

8.นาย​จิ​ร​ชัยมูลทองโร่ย รับผิดชอบ​การ​ตรวจ​ราชการ เขต​ตรวจ​ราชการ​ที่ 8 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล รวม 5 จังหวัด 9.นาย​จำรัส ศักดิ์​จิ​ร​พา​พง​ษ์ รับผิดชอบการ​ตรวจ​ราชการ เขต​ตรวจ​ราชการ​ที่ 10 บึง​กาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี รวม 5 จังหวัด 10.นาย​จำเริญ ยุติธรรม​สกุล รับผิดชอบการตรวจ​ราชการ เขต​ตรวจ​ราชการ​ที่ 11 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร รวม 3 จังหวัด และ​เขต​ตรวจ​ราชการ​ที่ 15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน รวม4จังหวัด

12.นาย​จิ​รา​ยุ นันท์ธ​รา​ธร รับผิดชอบ​การ​ตรวจ​ราชการ เขต​ตรวจ​ราชการ​ที่ 13 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี รวม 4 จังหวัด และเขต​ตรวจ​ราช​การที่ 14 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ รวม 4 จังหวัด13. นาย​นพ​ปฎล เมฆ​เมฆา รับผิดชอบ​การ​ตรวจ​ราชการ เขตตรวจ​ราชการที่ 16 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ รวม 4 จังหวัด และ​เขตตรวจ ​ราชการ​ที่ 18 กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี รวม 4 จังหวัด 14.นางสาวอัมพวัน เจริญ​กุล รับผิดชอบ​การ​ตรวจ​ราชการ เขต​ตรวจ​ราชการ​ที่ 17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ รวม 5 จังหวัด

ผล​การ​ตรวจ​ราชการ​นี่เอง​ที่​จะ​มี​การนำ​ไป​ใช้​ประโยชน์​ในการ​แก้​ปัญหา ติดตาม และ​ปรับปรุง​การ​ปฏิบัติ​ราชการ​ของ​หน่วย​ราชการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อ​พัฒนา​งาน​และ​ตอบ​สนอง​ความต้องการ​ของ​ประชาชนในชุมชน​ใน​ภาพ​รวม.


“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...
มุมข้าราชการซี.12ผู้​ตรวจ​ราชการ​สำนัก​นายกรัฐมนตรี