วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระสงฆ์ 201 รูป 'ธุดงควัตรธรรมจาริก' เสริมสิริมงคลปีใหม่

พระสงฆ์ 201 รูป ออก "ธุดงควัตรธรรมจาริก" หลักสูตรศึกษา มุ่งให้พระนิสิตร่วมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและถือศีล...

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 57 เวลา 09.09 น. ที่บริเวณวัดพระธาตุภูเข้า สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีพระสงฆ์จำนวน 201 รูป ซึ่งเป็นพระนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์ เชียงราย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกเดิน "ธุดงควัตรธรรมจาริก" โดยมี พระรัตนมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ เชียงราย รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง และพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา นำพระสงฆ์ออกเดินจากวัดพระธาตุภูเข้า สามเหลี่ยมทองคำ มุ่งหน้าไปยังวัดห้วยเกี๋ยง ระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่อให้พระนิสิตร่วมบำเพ็ญประโยชน์ สวดมนต์และฉันเพล โดยมีพุทธศาสนิกชนรอทำบุญที่วัดจำนวนมาก

พระพุทธิญาณมุนี กล่าวว่า การออกเดินธุดงควัตรนี้ เป็นหนึ่งกิจกรรมในหลักสูตรศึกษา ที่พระนิสิตทุกรูปจะต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกปี อย่างน้อย 10 วัน 10 คืน ซึ่งในปีนี้ได้ออกธุดงควัตรธรรมจาริกมาจำวัดที่วัดพระธาตุภูเข้า จำนวน 1 วัน 1 คืน และจำวัดที่วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน อีก 9 วัน 9 คืน ทั้งนี้ จะมีการปฏิบัติธรรม โดยจะมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและถือศีล เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสปีใหม่

ทางด้าน พระเรวัตร เรวโต หัวหน้ากิจการพระนิสิต เลขานุการวิทยาลัยสงฆ์ เชียงราย เปิดเผยว่า การออกเดินธุดงควัตรธรรมจาริก หมายถึง การออกจาริกในแนวปฏิบัติของการธุดงค์ ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต เพื่อมุ่งให้เป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติมของพระสงฆ์ ที่ตั้งใจสมาทานความเพียร เพื่อมุ่งขัดเกลาทางจิตเพื่อกำจัดกิเลส

ในการออกเดินธุดงควัตรธรรมจาริกในครั้งนี้ เป็นการครบรอบ 1 ปี ที่วิทยาลัยสงฆ์ เชียงราย ได้ยกฐานะขึ้นมาจากห้องเรียนสงฆ์ ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยสงฆ์ เชียงราย ได้นำพระนิสิตจำนวน 201 รูป ประกอบไปด้วย พระนิสิตไทย พระนิสิตจากประเทศลาว และพระนิสิตจากชนเผ่าต่างๆ ซึ่งได้มาศึกษาที่วิทยาลัยสงฆ์ เชียงราย ในคณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ออกเดินธุดงควัตรธรรมจาริก จำนวน 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่วันที่ 3–13 ม.ค. 57 โดยในคืนแรกได้จำวัดที่วัดพระธาตุภูเข้า เนื่องจากเป็นวัดแรกที่ได้ออกธุดงค์ ในโอกาสก่อตั้งห้องเรียนสงฆ์เชียงราย ตั้งแต่ปี 2547 และในอีก 9 คืนจะเข้าจำวัด และปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุผาเงา.

 

พระสงฆ์ 201 รูป ออก "ธุดงควัตรธรรมจาริก" หลักสูตรศึกษา มุ่งให้พระนิสิตร่วมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและถือศีล... 4 ม.ค. 2557 12:08 4 ม.ค. 2557 12:39 ไทยรัฐ