Thairath Logo
กีฬา

ต้นแบบ

Share :

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาฯป.ป.ส. ลงพื้นที่ชุมชนวัดดวงแข 1 ใน 5 พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด กรุงเทพฯพบสถานการณ์ยาเสพติดดีขึ้น หลังดำเนินการตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน เตรียมให้เป็นชุมชนต้นแบบ.


อ่านเพิ่มเติม...
พงศพัศ พงษ์เจริญมชนวัดดวงแขพื้นที่เฝ้าระวังกรุงเทพฯยาเสพติด