วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดยอดดับ7วัน366ศพ

‘เมาขับ’สาเหตุหลัก!เผยสถิติไม่ได้ลดลง

ปิดโครงการรณรงค์ “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ช่วงหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่2557 ยอดตายเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนยังไม่ลด โดยปภ.สรุปยอด 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุรวม 3,174ครั้ง เสียชีวิต 366 ศพ บาดเจ็บ 3,345 คน “โคราช-นครสวรรค์” แชมป์ตาย-เจ็บสะสม สาเหตุหลัก “เมาแล้วขับ” ตามด้วย “ขับรถเร็ว” ส่วนจักรยานยนต์ยังได้ชื่อพาหนะพาตาย ศปถ.เตรียมหามาตรการคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ รณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ควบคู่กับการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความต่อเนื่อง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สรุปยอดอุบัติเหตุตลอดช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลฉลองปีใหม่ 2557 โดยเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 ม.ค.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นประธานแถลงว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดย ปภ.ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 2 ม.ค. 2557 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 283 ครั้ง ซึ่งปีใหม่ 2556 เกิด 293 ครั้ง ลดลง 10 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 3.41 ผู้เสียชีวิต 32 ราย ขณะที่ปีใหม่ 2556 มีผู้เสียชีวิต 34 ราย ลดลง 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.88 ผู้บาดเจ็บ 304 คน ส่วนปีใหม่ 2556 ผู้บาดเจ็บ 293 คน เพิ่มขึ้น 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ 16 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ 16 คน

“สถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 พบว่า จำนวนครั้ง ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บใกล้เคียงกับสถิติปีใหม่ 2556 โดยมีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ทั้งการเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ซึ่งรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ขณะที่กลุ่มวัยแรงงานเป็นกลุ่มที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุด เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ศปถ.จะกำหนดมาตรการคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่อย่างเข้มข้น เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการบทลงโทษ พร้อมรณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ควบคู่กับการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความต่อเนื่อง” นายจารุพงศ์กล่าว

สำหรับอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน (วันที่ 27 ธ.ค.56-2 ม.ค.57) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,174 ครั้ง (ปีใหม่ 2556 เกิด 3,164 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 10 ครั้ง ร้อยละ 0.32 ผู้เสียชีวิตรวม 366 ราย เท่ากับปีใหม่ 2556 ผู้บาดเจ็บรวม 3,345 คน (ปีใหม่ 2556 ผู้บาดเจ็บ 3,329 คน) เพิ่มขึ้น 16 คน ร้อยละ 0.48 สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 41.71 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 25.83 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.03 รถปิกอัพ ร้อยละ 8.50 พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 22.39 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 61.50 บนถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 37.08 ถนน อบต.และหมู่บ้านร้อยละ 35.03 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ร้อยละ 28.48 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 56.59 กลุ่มเด็กและเยาวชน ร้อยละ 23.52 จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วัน รวม 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ ตราด ปัตตานี และพังงา จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ 127 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 21 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ 137 คน

ต่อมาเวลา 14.00 น. ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ น.ท.พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ รอง ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวโครงการเก็บตกผู้ดื่มแล้วขับ ชดใช้สังคมหลังปีใหม่ โดยกรมคุมประพฤติได้นำผู้ที่ถูกศาลสั่งให้คุมประพฤติ ในคดี พ.ร.บ.จราจร ประมาณ 100 คน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใต้ และสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครเหนือ มาบริจาคโลหิตหรือเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการรับบริจาคโลหิต ทั้งนี้ น.ส.รื่นวดีกล่าวว่า สถิติคดีตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.56-2 ม.ค.57 ที่ศาลสั่งคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติ ทั้งสิ้น 4,484 คดี โดยแยกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 3,797 คดี คดีขับรถโดยประมาท 24 คดี และคดีอื่นๆ 687 คดี เมื่อเปรียบเทียบกับเทศกาลปีใหม่ 2556 ที่มีคดีขับรถขณะเมาสุรา 4,635 คดี ซึ่งมีสถิติลดลง 18.07 เปอร์เซ็นต์ โดยคดีที่มี พ.ร.บ.จราจรทางบกมากที่สุด ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติสกลนคร 407 คดี บุรีรัมย์ 303 คดี ชลบุรี 261 คดี มหาสารคาม 258 คดี เลย 188 คดี และ กทม. 172 คดี โดยวันนี้กรมคุมประพฤติได้นำผู้ถูกคุมประพฤติมาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ทราบถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรณรงค์โครงการเมาไม่ขับไปจนกว่าประเทศไทยจะไร้ผู้ซึ่งเมาแล้วขับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้มีนายนิธิโรจน์ สิมะกำธรณ์ นักแสดงในละครเรื่องสามี ออกอากาศทางช่อง 3 ได้มาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นครั้งสุดท้ายในการจัดอาหารว่างให้ผู้ที่มาบริจาคโลหิต หลังถูกคุมประพฤติคดีเมาไม่ขับ เมื่อปลายปี 2555 โดยนายนิธิโรจน์กล่าวว่า การได้เข้าโครงการคุมประพฤติทำให้เราดื่มแอลกอฮอล์ได้น้อยลง ตอนนั้นคิดว่าดื่มไม่มากไม่เป็นอะไร แต่ตอนนี้เมื่อติดตามข่าวอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับพบว่ามีความสูญเสียมากมาย หลังจากนี้แม้ว่าครบกำหนดคุมประพฤติ ตนก็ยังจะเป็นอาสาสมัครมาช่วยทำงานบริการสังคมที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติต่อไป

4 ม.ค. 2557 07:38 4 ม.ค. 2557 07:38 ไทยรัฐ