วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัด พม.รับ OSCC เจอตอทำงานสะดุด


นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบศูนย์ช่วยเหลือสังคมหรือ OSCC ให้สมบูรณ์และเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการช่วยเหลือด้านต่างๆ กับทุกหน่วยงานในกระทรวงที่เกี่ยวข้องขณะนี้ยอมรับว่ายังมีอุปสรรค จากที่ได้ตั้งเป้าหมายว่าระบบจะสมบูรณ์ภายในปี 2556 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากการวางระบบการเชื่อมต่อต่างๆ มีข้อจำกัด รวมถึงกระบวนการทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนก็ยังไม่เกิด กลายเป็นว่าให้ พม.เป็นหัวเรือใหญ่ดำเนินการ ขณะที่ส่วนอื่นๆ ยังไม่สามารถเชื่อมต่อการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มีระบบออนไลน์ที่ทำงานเชื่อมต่อกับทุกหน่วยงานภายใน สธ.อยู่แล้ว แต่เมื่อให้มาเชื่อมต่อกับศูนย์ OSCC ก็เหมือนเพิ่มการทำงานมากขึ้นเป็น 2 ครั้ง อย่างไรก็ตามทุกส่วนกำลังพยายามแก้ปัญหา ด้านต่างๆ เพื่อให้ระบบเดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการวางระบบการกำกับดูแลติดตามประมวลผล โดยจะต้องมีระบบเตือนกรณีมีการดองหรือล่าช้าในการทำงานด้วย

ปลัด พม. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ พม.กำลังปรับระบบการทำงานของศูนย์ประชาบดี 1300แต่พบปัญหา คือ ล่ามที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ติดต่อขอความช่วยเหลือ ดังนั้นจะมีการปรับระบบการทำงานของล่ามมาอยู่ที่ส่วนกลาง กรณีที่ชาวต่างชาติขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือก็จะลิงค์ระบบให้พูดคุยกับล่ามที่ส่วนกลางและ ประสานการทำงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ การจัดให้มีล่ามในแต่ละจังหวัดคงเป็นไปได้ยาก เพราะระบบล่ามไม่ใช่แต่เฉพาะล่ามภาษาอังกฤษแต่ต้อง มีล่ามภาษาอาเซียนด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความพยายาม ที่ พม.จะเร่งพัฒนาให้ดีขึ้นและยกระดับให้สมบูรณ์โดยเร็ว.

ขณะที่ส่วนอื่นๆ ยังไม่สามารถเชื่อมต่อการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มีระบบออนไลน์ที่ทำงานเชื่อมต่อกับทุกหน่วยงานภายใน สธ.อยู่แล้ว แต่เมื่อให้มาเชื่อมต่อกับศูนย์ OSCC ก็เหมือนเพิ่มการทำงานมากขึ้นเป็น 2 ครั้ง ... 4 ม.ค. 2557 03:28 4 ม.ค. 2557 03:28 ไทยรัฐ