Thairath Logo
กีฬา

อย.เตือนกินอาหารสำเร็จรูปเสี่ยงไตพัง

Share :


นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สาหร่ายอบแห้ง ธรรมดาเมื่อนำมาปรุงรสด้วยรสชาติต่างๆ จะใส่เกลือโซเดียมและโซเดียมกลูตาเมท หรือผงชูรสเป็นส่วนผสม เพื่อให้รสชาติของสาหร่ายอร่อย ซึ่งจาก ผลการสำรวจพบว่า สาหร่ายทอดกรอบมีปริมาณโซเดียมเฉลี่ย 100 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคหรือเทียบเท่ากับเกลือ 250 มิลลิกรัม ในขณะที่การบริโภคอาหารสำเร็จรูปที่มีรสจัดทำให้ได้รับปริมาณโซเดียมสูงในแต่ละวัน จะทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้ ที่สำคัญผลเสียของการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง จะทำให้เกิดการคั่งของเกลือและน้ำในอวัยวะต่างๆ ทำให้แขน ขาบวม เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก ทำให้ความดันโลหิตสูง รวมทั้ง เกิดผลเสียต่อไต ทำให้ไตทำงานหนักขึ้น และไตเสื่อมเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม อย.ได้เฝ้าระวังสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สาหร่าย ทั้งชนิดปรุงรสและชนิดที่ใช้ปรุงอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปรอท ตะกั่ว และสารหนู อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับปริมาณโซเดียมที่ควรได้รับต่อวัน ไม่ควรเกิน 2,400 มิลลิกรัมซึ่งเทียบเท่ากับเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) 6 กรัม หรือเทียบเท่ากับเกลือแกงแบบร่วนละเอียดประมาณ 1 ช้อนชา ทั้งนี้ผู้ปกครองควรอ่านฉลาก แนะนำบุตรหลานอ่านฉลากด้วย ว่ามีปริมาณโซเดียมเท่าใด  และควรใช้วิจารณญาณในการบริโภคว่าร่างกายควรได้รับอาหารดังกล่าวมากน้อยเพียงใดด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...
บุญชัย สมบูรณ์สุขอย.ปรุงรสสาหร่ายอบแห้งเกลือโซเดียมโซเดียมกลูตาเมทผงชูรส