วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รุกตั้งกองทุนหนุนนักศึกษา-อาจารย์ทำกิจกรรม


รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดตั้งกองทุนนักศึกษาเพื่อใช้สำหรับทำกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้นำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 2% หรือประมาณ 8 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนฯ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับมหาวิทยาลัย หรือฝึกงานกับสถานประกอบการในต่างประเทศที่ มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามความร่วมมือ ซึ่งตามระเบียบราชการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินในเรื่องดังกล่าวได้

“ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศตลอดเวลา แต่พบว่าสัดส่วนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันมีจำนวนที่แตกต่าง โดยนักศึกษาต่างชาติที่แลกเปลี่ยนจะมีประมาณ 20-30 คนต่อสาขา แต่ของ มทร.ธัญบุรี ที่ส่งไปยังต่างประเทศมีเพียง 5-10 คน ต่อสาขา สาเหตุมาจากปัญหาเรื่องของภาษา ซึ่งในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับนักศึกษา มีการสอนพิเศษเพิ่มขึ้น และปัญหาเรื่องความพร้อมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการออกให้ครึ่งหนึ่งก็ตาม ดังนั้นกองทุนดังกล่าวจะช่วยนักศึกษาได้มาก นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการทำกิจกรรม หรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ในแต่ละคณะที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยนักศึกษาหรืออาจารย์ที่ต้องไปแลกเปลี่ยน จะต้องทำโครงงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ.

มทร.ธัญบุรี ได้จัดตั้งกองทุนนักศึกษาเพื่อใช้สำหรับทำกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้นำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 2% หรือประมาณ 8 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนฯ ... 4 ม.ค. 2557 03:28 4 ม.ค. 2557 03:28 ไทยรัฐ