วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ในหลวงเสด็จฯ นํ้าตกป่าละอู

ในหลวงเสด็จฯ นํ้าตกป่าละอู

  • Share:

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพธรรมชาติของน้ำตกป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยเมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 3 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯจากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังน้ำตกป่าละอู ทอดพระเนตรความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ยังคง ความเขียวชอุ่ม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวอำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรี โอกาสนี้ทรงให้อาหารปลาพลวง ปลาพื้นถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณน้ำตก แล้วทรงปล่อยพันธุ์ไก่ฟ้าหลังเทาแข้งแดง 10 ตัว, ไก่ป่า–ตุ้มหูแดง 19 ตัว, นกปรอดหัวโขน 29 ตัว และเม่น–แผงคอยาว 4 ตัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประทับอยู่ที่น้ำตกแห่งนี้อยู่กว่าครึ่งชั่วโมง กระทั่งเวลา 17.30 น. จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ อย่างไรก็ดี ในช่วงสายวันเดียวกัน สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธาน งานครบรอบ 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดีกับการพัฒนาเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและทอดพระเนตรนิทรรศการและซุ้มกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆของงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยงานครบรอบ 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 ม.ค.2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงผลงานตลอด 15 ปีที่ผ่านมาของโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดีได้เรียนรู้บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในด้านการต่างประเทศ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้เข้าร่วมงานเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 และคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนจากทั่วประเทศจำนวน 3,000 คน

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ริเริ่มโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2542 เพื่อทูลเกล้าฯถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยมีโรงเรียนระดับประถมนำร่อง 76 จังหวัดทั่วประเทศ “โครงการยุวทูตความดีฯ” ได้จดทะเบียนเป็น “มูลนิธิยุวทูตความดี” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 มีจำนวนโรงเรียนในเครือข่ายเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งระดับประถมและมัธยมตอนต้น รวมทั้งสิ้น 2,154 แห่งทั่วประเทศ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้