วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผ่าน10ปี เหยื่อไฟใต้พุ่ง5,352 คน

ผ่าน10ปี เหยื่อไฟใต้พุ่ง5,352 คน

  • Share:

กอ.รมน. เผยสถิติ 10 ปีไฟใต้ เกิดเหตุ 8,540 ครั้ง เจ็บ 9,965 คน ดับ 5,352 คน มีทหารเสียชีวิต 499 นาย ตำรวจ 312 นาย ส่วนครู 187 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ พบปี 56 เน้นก่อเหตุวางบึมพร้อมกันหลายจุดมากขึ้น...

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ และโฆษก กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2547 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 10 ปีเต็ม ได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สูญเสียโอกาสในการดำรงชีวิต และการพัฒนาในทุกรูปแบบ โดยได้เกิดเหตุการณ์รวมทั้งสิ้น 8,540 ครั้ง แยกเป็นปี 2547 จำนวน 601 ครั้ง,ปี 2548 จำนวน 1,006 ครั้ง, ปี 2549 จำนวน 1,249 ครั้ง, ปี 2550 จำนวน 1,669 ครั้ง, ปี 2551 จำนวน 769 ครั้ง, ปี 2552 จำนวน 757 ครั้ง, ปี 2553 จำนวน 625 ครั้ง, ปี 2554 จำนวน 680 ครั้ง, ปี 2555 จำนวน 542 ครั้ง และปี 2556 จำนวน 615 ครั้ง ตามลำดับ

ทั้งนี้ พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งสิ้น 15,317 คน แยกเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 9,965 คน เสียชีวิต 5,352 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร 2,928 นาย เสียชีวิต 499 นาย, บาดเจ็บ 2,429 นาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ 1,471 นาย เสียชีวิต 312 นาย, บาดเจ็บ 1,159 นายอาสาสมัครรักษาดินแดน 538 นาย เสียชีวิต 181 นาย, บาดเจ็บ 357 นาย บุคลากรทางการศึกษา 378 คน เสียชีวิต 187 คน, บาดเจ็บ 191 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 332 คน เสียชีวิต 200 คน, บาดเจ็บ 132 คน ผู้นำศาสนา,ประชาชน และอื่นๆ 9,175 คน  เสียชีวิต 3,574 คน, บาดเจ็บ 5,601 คน ผู้ก่อเหตุรุนแรง 495 คน  เสียชีวิต 399 คน, บาดเจ็บ 96 คน

นอกจากนี้ เมื่อแยกจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตตามการนับถือศาสนา พบว่าผู้ที่สูญเสียมากที่สุด คือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ 8,585 คน เสียชีวิต 2,259 คน, บาดเจ็บ 6,326 คน , ศาสนาอิสลาม 6,108 คน เสียชีวิต 2,962 คน, บาดเจ็บ 3,146 คน และไม่ระบุศาสนา 624 คน เสียชีวิต 131 คน, บาดเจ็บ 493 คน

อย่างไรก็ตาม จากภาพรวมสถานการณ์ที่ผ่านมา พบว่า สถิติการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สูงสุดในปี 2550 จำนวน 1,669 ครั้ง จากนั้นค่อยลดลงมาตามลำดับ เหลือเพียง 615 ครั้งในปี 2556 โดยในปี 2556 กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง มุ่งเน้นการก่อเหตุด้วยการลอบวางระเบิดพร้อมกันหลายๆ จุดมากขึ้น ส่งผลให้สถิติเหตุการณ์สูงกว่าปี 2555 แต่ไม่ส่งผลกระทบ ต่อทัศนคติ และความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม พบว่าร้อยละ 97 เป็นพี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่มีความสุดโต่ง ทั้งแนวความคิด และการกระทำอย่างไร้มนุษยธรรม เผด็จการ และก่อการร้าย ด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ ในขณะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ได้รับความสูญเสียจากการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้