วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กกต. แนะผู้สมัครร้องศาลฎีกา รักษาสิทธิ

กกต. แนะผู้สมัครร้องศาลฎีกา รักษาสิทธิ

  • Share:

กกต.ยันไม่มีข้อก.ม.ขยายวันรับสมัครเลือกตั้งได้ แนะว่าที่ผู้สมัครใช้ม.39 พ.ร.บ.ประกอบรธน.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ออกคำสั่ง รักษาสิทธิส่วนนี้แทน...

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงมติที่ประชุม กกต. โดยมีตัวแทนพรรคการเมืองร่วมรับฟัง ซึ่งได้มอบหมายให้นายเมธี ศิลาพันธ์ ผอ.สำนักบริหารเลือกตั้ง ชี้แจงข้อกฎหมาย ว่า ตามข้อกฎหมายไม่มีช่องทางใดที่จะให้มีการขยายระยะเวลาการเลือกตั้ง หรือรับสมัครเพิ่มเติมได้ เนื่องจากจะกระทบกับปฏิทินการเลือกตั้งทีี่มีการกำหนดตามกรอบของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรจำนวน 1.5 แสนคน และผู้ใช้สิทธิล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และในเขตเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้ 2.5 ล้านคน

นายเมธี กล่าวว่า ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2550 มาตรา 39 ระบุไว้ว่า ให้ผู้สมัครมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งหากศาลมีคำสั่งให้รับสมัคร ให้ประกาศชื่อผู้นั้น โดยในการพิจารณาประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา มีอำนาจออกข้อกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้พิจารณาเป็นไปโดยเร็วและเที่ยงธรรม ซึ่งสามารถนำมาเทียบเคียงกับกรณีนี้ได้

อย่างไรก็ตาม ปฏิทินการเลือกตั้งนั้นศาลฎีกาจะมีเวลาในการพิจารณา 17 วัน และจะต้องเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง 3 วัน แต่ในกรณีนี้การเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 2 กพ.ทำให้ระยะเวลาการพิจารณาของศาลเหลือเพียง 14 วัน หรือก่อนวันที่ 30 ม.ค. โดยนับจากวันที่ 9 ม.ค. ซึ่งเป็นวันที่กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา

ด้านนายภุชงค์ กล่าวว่า มาตรา 39 เป็นช่องทางที่กกต.แนะนำให้ว่าที่ผู้สมัครที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปสมัครในเขตรับสมัครได้ทั้ง 28 เขต ดำเนินเพื่อรักษาสิทธิในส่วนนี้ โดยผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นขึ้นกับดุลพินิจของศาล ซึ่งกกต.ขอไม่ก้าวล่วง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้