วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มรภ.ธนบุรีจับมือกรมการท่องเที่ยว ลุยทำฐานข้อมูล 'มัคคุเทศก์'

มรภ.ธนบุรี จับมือกรมการท่องเที่ยว รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ในประเทศไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูลพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตอกย้ำภาพลักษณ์สถานศึกษาคุณภาพ ร่วมกับสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดสำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานปัจจุบันของมัคคุเทศก์ เพื่อเป็นรากฐานการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการสำรวจที่จัดทำขึ้นนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปิดสอนคือ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งพัฒนานักศึกษาเพื่อไปประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และเพื่อส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์ให้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สืบเนื่องจากในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยพัฒนาไปในทางที่ดี ดังนั้นอาชีพมัคคุเทศก์ จึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจและหากได้รับการพัฒนาและวางมาตรฐานที่ดีอาชีพนี้จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่มีวันตกงาน เพื่อส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์.

มรภ.ธนบุรี จับมือกรมการท่องเที่ยว รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ในประเทศไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูลพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน... 3 ม.ค. 2557 17:03 3 ม.ค. 2557 17:27 ไทยรัฐ