วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ญี่ปุ่น เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว

กระทรวงสาธารณสุขประเทศญี่ปุ่นรายงาน ปี พ.ศ. 2556 เป็นที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในรอบประวัติการณ์ ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูงสุด นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง

กระทรวงสาธารณสุขแจ้งด้วยว่า เด็กแรกเกิดที่เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากปี พ.ศ. 2555 ถึง 6,000 คน ในขณะอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19,000 คน ซึ่งทำให้ประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สภาพของสังคมผู้สูงอายุ กล่าวคือ คนหนุ่มสาวจะน้อยลง และสังคมมีแต่ผู้สูงอายุในแง่ของเศรษฐศาสตร์แล้ว สังคมที่มีผู้สูงอายุสูงขึ้น จะทำให้การอัตราทางเศรษฐกิจลดลง เพราะคนหนุ่มสาวที่ทำงานและสานต่อธุรกิจของประเทศจะน้อยลงด้วย จากรายงานพบว่าไม่เพียงแต่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นที่กำลังเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ ประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียอีกหลายประเทศ ก็กำลังเข้าสู่ในสังคมผู้สูงอายุดังกล่าวเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีการรายงานสถิติทางประชากรของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติมด้วยว่า เมื่อปีที่ผ่านมามีคู่จดทะเบียนสมรสที่แต่งงาน 663,000 คู่ และมีการจดทะเบียนหย่า 231,000 คู่ นอกจากนี้ตลอดปี 2556 ที่ผ่านมา ส่วนผลสถิติความคาดหวังว่าผู้หญิงจะให้กำเนิดบุตรในปี พ.ศ 2554 อยู่ที่ ร้อยละ 1.41 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าตัวเลขดังกล่าวไม่ต่างกันมากในปี พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ อัตราการตั้งครรภ์ลดลงของญี่ปุ่นเกิดขึ้นในปีแรกเมื่อปี พ.ศ. 2548 แต่ก็จะไม่ลดต่ำสุดเท่าปี พ.ศ. 2556

กระทรวงสาธารณสุขประเทศญี่ปุ่นรายงาน ปี พ.ศ. 2556 เป็นที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในรอบประวัติการณ์ ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูงสุด นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง 3 ม.ค. 2557 16:58 3 ม.ค. 2557 17:28 ไทยรัฐ