วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สรุป7วันอันตรายปี57 ตาย366ราย โคราชสูงสุด

มท.1 สรุป 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ ตาย 366 ศพ เท่ากับปีก่อน เจ็บ 3,345 นครราชสีมาแชมป์ 21 ศพ สาเหตุเมาแล้วขับ ด้านศปถ. เตรียมออกมาตรการคุมเข้มมาตรการ-บทลงโทษ ใช้รถใช้ถนน...

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานแถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 56-2 ม.ค. 57 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,174 ครั้ง (ปีใหม่ 2556 เกิด 3,164 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 10 ครั้ง ร้อยละ 0.32 ผู้เสียชีวิต รวม 366 ราย เท่ากับปีใหม่ 2556 ผู้บาดเจ็บรวม 3,345 คน (ปีใหม่ 2556 ผู้บาดเจ็บ 3,329 คน) เพิ่มขึ้น 16 คน ร้อยละ 0.48

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 41.71 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.03 พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 22.39 ผู้บาดเจ็บและเสีย ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 56.59 ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วัน รวม 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ ตราด ปัตตานี และ พังงา

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ 127 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 21 ราย โดย นายจารุพงศ์ กล่าวว่า เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จะกำหนดมาตรการ คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ เน้นสร้างความรู้ มาตรการ บทลงโทษ ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย.

มท.1 สรุป 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ ตาย 366 ศพ เท่ากับปีก่อน เจ็บ 3,345 นครราชสีมาแชมป์ 21 ศพ สาเหตุเมาแล้วขับ ด้านศปถ. เตรียมออกมาตรการคุมเข้มมาตรการ-บทลงโทษ ใช้รถใช้ถนน... 3 ม.ค. 2557 12:55 3 ม.ค. 2557 13:54 ไทยรัฐ


advertisement