วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สู่อัมพาตทั้งนิติฯ-บริหาร

โดย

กลับจากเทศกาลแห่งความรื่นเริง เนื่องในการฉลองวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ คนไทยต้องกลับคืนสู่บรรยากาศของความขัดแย้งอีกครั้ง ถึงแม้จะมีประกาศยุบสภา และกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์แล้วก็ตาม แต่ยังไม่แน่นอนว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่? และถึงจะมีการเลือกตั้ง แต่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่?

จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศมีผู้สมัครเรียบร้อย 347 เขต จากทั้งหมด 375 เขต สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ 24 เขต และไม่มีผู้สมัคร 28 เขต และสมัครคนเดียว 22 เขต ในกรณีเช่นนี้ ผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 20% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้สมัครใดๆ

ถึงแม้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไป ตามแรงกดดันของรัฐบาล แต่อาจได้ ส.ส.ไม่ถึง 95% หรือ 475 คน ก็จะเปิดประชุมสภาครั้งแรกไม่ได้ เมื่อเปิดประชุมสภาไม่ได้ ก็จะเลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ไม่ได้ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็จะต้องเป็นรัฐบาลรักษาการต่อไป แต่ไม่สามารถบริหารประเทศได้เต็มที่ เพราะเป็นรัฐบาลรักษาการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) จึงต้องแก้ปัญหาตามอำนาจหน้าที่ โดยอาจจะเป็นตัวกลางให้มีการพูดคุย ระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน เพื่อตกลงร่วมกัน และเลื่อนการเลือกตั้งออกไป ในวันเวลาที่เห็นชอบร่วมกันได้หรือไม่? เพราะถ้าเดินหน้าเลือกตั้งก็มีปัญหา หลังเลือกตั้งก็มีปัญหา ถ้าตกลงกันไม่ได้ กกต.ก็อาจต้องลาออกไป

ถ้า กกต.แก้ปัญหาไม่สำเร็จการเมืองไทยก็อาจต้องพึ่งองค์กรอิสระอื่นๆ เช่น ป.ป.ช. ซึ่งอาจนัดชี้มูลความผิดอดีต ส.ส.และ ส.ว. กว่า 380 คน ที่ร่วมในการเสนอและแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของวุฒิสภาที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตรา ถ้า ป.ป.ช.ลงมติว่าเป็นข้อหาที่มีมูลทั้งกว่า 380 คนก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

ในจำนวนนั้นมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รวมอยู่ด้วย ถ้า ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี และ ส.ส.ส่วนอดีต ส.ส.กว่า 300 คน ถ้าได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็น ส.ส.อีกก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ เป็นสุญ-ญากาศทางการเมืองทั้งอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารต่างไม่อาจปฏิบัติหน้าที่และประเทศถึงทางตันที่แท้จริง

ถ้ากรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไม่อยู่คดีที่กล่าวหาทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว อาจจะต้องช่วยผ่าทางตัน ขณะนี้ ป.ป.ช.กำลังตรวจสอบอยู่ ถ้าลงมติว่ามีมูลความผิดนายกรัฐมนตรีก็อาจต้องห้ามปฏิบัติหน้าที่ เพราะเป็นทั้งหัวหน้ารัฐบาลและเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติจะสามารถตีกรรเชียงเพื่อหนีความรับผิดเหมือนกรณีอื่นๆได้หรือไม่?

3 ม.ค. 2557 10:19 3 ม.ค. 2557 10:19 ไทยรัฐ