วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ถึงวาระแห่งการเปลี่ยนแปลง

ถึงวาระแห่งการเปลี่ยนแปลง

โดย สายล่อฟ้า
4 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

ก็ยังคงเป็นไปเหมือนเดิมที่ยังไม่สามารถลดอุบัติเหตุจากการเดินทางไปต่างจังหวัดเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ที่สถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บยังคงสูง สำหรับในปีนี้ปรากฏว่า 7 วันอันตรายนั้น ปรากฏว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมา

เอาเป็นว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนของไทยยังสูงที่สุดโดยเฉพาะในห้วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ แม้มีความพยายามที่จะรณรงค์กันอย่างเต็มที่ก็เอาไม่อยู่เช่นเคย

ปัญหาเดิมๆคือความประมาท ดื่มสุราและมอเตอร์ไซค์

ประเทศไทยนั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่การบังคับใช้กฎหมายมีความหย่อนยานมากที่สุดก็ว่าได้ นั่นจึงเป็นต้นตอสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งระบบ

ว่าที่จริงแล้วบ้านเมืองเรามีกฎหมายสารพัดที่บังคับใช้ ไม่ใช่ว่าไม่มี แต่ผลแห่งการบังคับใช้ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างที่ควรจะเป็น ทั้งผู้รักษากฎหมายและผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างก็ไม่เคารพมันจึงยุ่งกันไปหมด

ขนาดว่าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้ก็ยังเป็นแบบ 2 มาตรฐาน ด้านหนึ่งหากกฎหมายให้ประโยชน์แก่ฝ่ายตนก็ยอมรับ แต่ถ้าเสียประโยชน์ก็ไม่ยอมรับ ไม่ต้องไปคิดถึงประชาชนโดยทั่วไป

นี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยเกิดปัญหายุ่งยากในทุกวันนี้

เมื่อกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ การบังคับใช้ไม่ได้ผลย่อมเกิดปัญหาในด้านปกครองอันนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม

ถ้ากระบวนการยุติธรรมเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ จึงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข เมื่อความยุติธรรมเกิดปัญหา การปฏิรูปประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องขจัดปัญหานี้ให้ได้

“ตำรวจ” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในลักษณะต้นน้ำหากไม่สามารถผดุงความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้ ถ้ายังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมาย ยังมีการรีดนาทาเร้น ยังใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง รับส่วยส่งเจ้านาย รับใช้การเมืองมากกว่าประชาราษฎร์

ไม่ว่าประเทศไหนมีสภาพเช่นนี้ สังคมอยู่กันอย่างไม่สงบแน่

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจนทำให้เสียชีวิต บาดเจ็บล้มตายกันมากมายนั้น ต้นตอสำคัญมันก็อยู่ตรงนี้แหละ ไม่ว่าจะรณรงค์อย่างไรมันก็ไม่ได้ผล หากไม่มีมาตรการควบคุมตำรวจให้อยู่ในร่องในรอยได้ก็เป็นเรื่องยาก

เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแก้ไขกันอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม ถ้ายังปล่อยให้การทุจริตคอร์รัปชันเบ่งบานอย่างนี้โดยไม่มีมาตรการควบคุมอย่างเข้มข้น การปฏิรูปประเทศจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเน้นหนักไปที่จุดนี้เป็นประเด็นหลักด้วย

“จีน” เป็นอีกประเทศที่เล็งเห็นว่า หากไม่แก้ปัญหาคอร์รัปชันให้เป็นรูปธรรมด้วยการใช้อำนาจทางกฎหมาย และให้สังคมร่วมกันแก้ไข แม้จะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้

มาตรการสำคัญก็คือ การควบคุมข้าราชการอย่างเข้มงวดด้วยข้อบังคับแบบกฎเหล็ก ห้ามฟุ่มเฟือย ห้ามเข้าสถานบันเทิง ห้ามเข้าภัตตาคารหรู ห้ามใช้เครื่องประดับที่มีราคาแพงรวมถึงบทลงโทษที่รุนแรง

พูดง่ายๆต้องใช้ “ยาแรง” จึงจะเอาอยู่

ขณะเดียวกัน ผู้นำประเทศก็ต้องปฏิบัติให้เป็น “ต้นแบบ” ไม่ใช่ว่าทำตัวอยู่เหนือกฎหมาย ปฏิบัติตนและครอบครัวด้วยความเป็นคนธรรมดา เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ไม่มีการลูบหน้าปะจมูก

สถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้ไม่ต่างไปจากฝีกำลังจะแตกหนอง เพราะหมักหมมปัญหามาอย่างยาวนาน

ความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้.

"สายล่อฟ้า"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้