วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปกป้องศักดิ์ศรี

ปกป้องศักดิ์ศรี

โดย สหบาท
4 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

จากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อ มีการบุกรุกสถานที่สำคัญ ข่มขู่ ทำร้ายเจ้าหน้าที่ และเป็นที่มาของ “กลุ่มมือที่ 3” เข้ามาฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความรุนแรง

โดยเฉพาะ ตำรวจ เป็นองค์กรเดียวที่ยืนหยัด รักษากฎหมาย จึงต้องถูกโจมตีเพื่อดิสเครดิต

แม้ตำรวจได้ทุ่มเททำหน้าที่ด้วยความ อดทนอดกลั้น จนมีผู้เสียชีวิต  บาดเจ็บ ยังถูกขบวนการใส่ความทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจได้รับความเกลียดชัง โดยมีชีวิตของคนเป็นเครื่องมือสร้างสถานการณ์

จึงทำให้เป็นที่มาของการรวมพลังของตำรวจออกมาปกป้ององค์กร โดยใช้ชื่อ “สมัชชาปกป้องศักดิ์ศรีตำรวจไทย” นัดรวมพลังตำรวจที่ลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อวันก่อน

ยื่นข้อเสนอ 6 ข้อ ได้แก่ 1.พึงธำรงรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 2.ตำรวจมีอำนาจหน้าที่ในการพิทักษ์รับใช้ประชาชน แต่ตำรวจก็ควรมีสิทธิในการปกป้องชีวิตและ ร่างกายของตัวเองโดยถูกต้องตามกฎหมาย 3.ผู้ทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่รักษาความสงบเรียบร้อย จะต้อง
ได้รับการลงโทษโดยเร็ว

4.ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายและเรียกร้องความเป็นธรรม เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตำรวจ 5.จึงต่อต้านการบ่อนทำลายความสงบสุขของสังคม การสร้างความแตกแยกของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มที่มุ่งทำลายศรัทธาความเชื่อถือให้เกลียดชังเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไม่เป็นธรรม และ 6.ต้องตรวจสอบ ติดตามต่อต้านการทำลายชาติด้วยการบิดเบือน ใส่ร้ายองค์กร เจ้าหน้าที่ตำรวจบ่อนทำลายระบบนิติรัฐ เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง

“อึดอัดเกินอดกลั้น” ภาพตำรวจถูกทำร้าย ใส่ร้ายป้ายสีองค์กร ไม่เป็นธรรม จากชุมนุมทางการเมือง แกนนำมองตำรวจเป็นฝ่ายตรงข้าม กระทำย่ำยีศักดิ์ศรีของตำรวจ ทำให้ได้รับความเกลียดชัง

นโยบายตำรวจ ไม่ทำร้ายประชาชน เป็นผลให้ผู้ชุมนุมขาด ความเกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง ทำให้ตำรวจถูกมองว่าไม่ปฏิบัติ หน้าที่รักษากฎหมาย ทำให้เกิดแตกความสามัคคีของคนในชาติ

ตำรวจไม่มีทางอื่นนอกจากรวมกลุ่มปกป้องศักดิ์ศรีวิชาชีพตำรวจ ปกป้องศักดิ์ศรีของตำรวจ ซึ่งเป็นข้าราชการของแผ่นดินที่ถูกเหยียบย่ำเกียรติยศและศักดิ์ศรี

เป็นจุดรวมของประชาชนที่รักความสงบ ความถูกต้องมิให้เกิดความเสียหาย.

สหบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้