วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
งานคือเงิน 04/01/57

งานคือเงิน 04/01/57

โดย หมึกเขียว
4 ม.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

คนที่หยุดอยู่กับที่ไม่ยอมดิ้นรนต่อสู้กับปัญหา ย่อมเท่ากับถอยหลังจากความสำเร็จไปทุกนาที

ก้าวเข้าสู่ “ปีม้าคึกคัก 2557” มาได้ 4 วันแล้ว ใครที่วาดฝัน และตั้งเป้าหมายถึงสิ่งดีๆในชีวิต อย่ามัวเพลินติดลมกับการฉลองความสุขจนลืมเริ่มต้นลงมือปฏิบัติการตามฝัน เพราะวันเวลาผ่านไปรวดเร็วราวติดปีกบิน ooอยากได้ตำแหน่งงานดีๆ หมึกเขียว ประจำสถานี งานคือเงิน จัดสรรมาฝากกันเสมอ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการศึกษา (สาขาวิชาสังคมศึกษา) วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา ปรัชญา จริยศึกษา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ต้องมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการให้การรับรอง หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชา สังคมศึกษา Social Studies Education หรือ สาขาวิชาทางการศึกษา ต้องมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา หรือปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการรับรอง มีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษระดับดี ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paper–based) หรือ 196 คะแนน (Computer–based) หรือ 80 คะแนน (internet–based) ขึ้นไป หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ขึ้นไป (ถ้ามี) มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการเรียนการสอนสังคมศึกษา มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติไม่เกิน 5 ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ต้องไม่เป็นผู้ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต:เกษียณก่อนกำหนด สนใจติดต่อที่ หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียง ใหม่ 50200 โทร.0-5394-4210 ถึง 10 ม.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) กลุ่มงานปริญญาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ วุฒิ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้ดี และขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ วุฒิ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรองมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet ตลอดจนสามารถพิมพ์ดีดได้อย่างดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สมัครที่ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถาม โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 รับถึง 10 ม.ค.นี้

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน 1 อัตรา เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปีวุฒิ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้ดี บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ),เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง สามารถเป็นวิทยากรให้ข้อมูลได้ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์–อาทิตย์ได้ สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 หรือทางอีเมล์ที่ Pr_phornphen@ hotmail.com สอบถาม โทร.0-2437-7799, 0-2439-0902 รับถึง 15 ม.ค.นี้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดศูนย์ภาษา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เพศชาย ต้องพ้นภาระทางการเกณฑ์ทหารแล้ว มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไปเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความชำนาญในเรื่องระบบการจัดเก็บเอกสารสำนักงาน จัดพิมพ์เอกสารวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานพื้นฐานอย่างดี มีความรู้และใช้งานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ เช่น โปรแกรม Microsoft Office,Word,Excel,Power Point ,Publisher และ Photoshop อย่างดี มีความสามารถด้านประชาสัมพันธ์ โดยผ่านทาง Website,E-mail Address จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขึ้นจอ LED และโทรทัศน์ ดำเนินทางด้านโสตทัศนศึกษา โดยออกแบบและคำนวณตัวเลข ควบคุมการจัดหาจัดทำภาพประกอบ ทำแผนภูมิ โปสเตอร์ แผนที่ กราฟต่างๆ ควบคุมการบันทึกเสียง บันทึกภาพยนตร์และภาพนิ่ง ควบคุมการอัด ล้าง ขยายภาพยนตร์และภาพนิ่งรวมทั้งจัดทำภาพนิ่ง แปล และจัดทำบทบรรยายประกอบภาพยนตร์ ควบคุมการแปลความหมาย สถิติข้อมูลต่างๆ และการเสนอ สถิติข้อมูลเหล่านั้นตามหลักโสตทัศนศึกษา เพื่อใช้ในการสอน ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ใช้และควบคุมการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เพื่อประกอบการสอน การบรรยาย การประชุม ฝึกอบรม สัมมนา การจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานล่วง เวลา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ประจำโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word, Excel รวมทั้ง Internet มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ สามารถศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล ติดต่อประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ดีมีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจ และอุทิศตนในการทำงาน สอบถามและสมัครที่ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ห้อง 303 ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-5566 (-8) ต่อ 4352 รับถึง 15 ม.ค.นี้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP หรือ JSP หรือ ASP.NET การใช้โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์และออกแบบกราฟฟิก สามารถเขียน Web Application โดยใช้ Javascript, CSS, AJAX, JQuery และสามารถใช้งาน MySQL แก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้อย่างดี (หากมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์ในการตัดต่อวีดิโอดิจิตอลจะพิจารณาเป็นพิเศษ) หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว สมัครที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ถึง 16 ม.ค.นี้

กรมควบคุมโรค กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป สถาบันบำราศนราดูร รับ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม สอบถามและสมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันบำราศนราดูร รับถึง 17 ม.ค.นี้ ooคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน- ศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับ อาจารย์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะจบการศึกษาไม่เกินปีการศึกษา 2557 (ต้องมีหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาระดับปริญญาเอก) หรือ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ต้องมีวุฒิปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง,สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย รับ อาจารย์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาโท สาขา อาชญาวิทยา หรือ บริหารงานยุติธรรม และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาอาชญาวิทยา บริหารงานยุติธรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะจบการศึกษาไม่เกินปีการศึกษา 2557 (ต้องมีหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาระดับปริญญาเอก) หรือ ปริญญาโท/ปริญญา เอก สาขา อาชญาวิทยาหรือบริหารงานยุติธรรม จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ต้องมีวุฒิปริญญาตรี สาขาอาชญาวิทยาหรือบริหารงานยุติธรรม สอบถามและสมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามสำนักงานเลขานุการ โทร.0-2561-3480, 0-2561-3484 รับถึง 31 ม.ค.นี้.


หมึกเขียว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้