วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มส.ชูวัด "นายโรง-ดวงแข" ต้นแบบสถานีวิทยุพุทธ

มส.ชูวัด "นายโรง-ดวงแข" ต้นแบบสถานีวิทยุพุทธ

  • Share:

พระครูปลัดสุรัฐ สิริปุณโญ เจ้าอาวาสวัดนายโรง ในฐานะเลขานุการคณะทำงานจัดตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาในกำกับของมหาเถร สมาคม (มส.) กล่าวว่า มส.ได้กำหนดให้สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาของวัดนายโรงเป็นต้นแบบของสถานีวิทยุ ที่เน้นเรื่องการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ขณะที่สถานีวิทยุวัดดวงแข มส. ได้กำหนดให้เป็นต้นแบบของสถานีวิทยุที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ยังได้กำชับให้สถานีวิทยุที่อยู่ในกำกับของ มส. ซึ่งมีอยู่ 472 สถานีทั่วประเทศ จะต้องมีการเสนอ ข่าวความเคลื่อนไหวของ มส.ด้วย  เช่น  ผลการประชุม มส. ของแต่ละเดือน ทั้งยังกำชับให้ไม่ควรที่จะมีการโฆษณามากเกินไป โดยใน 1 ชั่วโมง ไม่ควรที่จะมีการโฆษณาเกิน 6 นาที และการโฆษณาจะต้องเป็นในลักษณะของการกล่าวขอบคุณ  ไม่ให้มีการโฆษณาในลักษณะบรรยายสรรพคุณ ทั้งยังห้ามมีการโฆษณาที่เกี่ยวกับอบายมุขด้วย

พระครูปลัดสุรัฐกล่าวต่อไปว่า มส. เข้ามาดูแลสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาตามวัดต่างๆ ตั้งแต่ปี 2547 เนื่องจากมีการร้องเรียนเข้าไปยัง มส.จำนวนมากว่ามีการเรี่ยไรเงินผ่านทางรายการวิทยุของวัด ดังนั้น ทาง มส.จึงต้องเข้ามากำกับ ดูแล และในจำนวน 472 สถานีนั้นจะรวมสถานีวิทยุของวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี และสถานีวิทยุของหลวงตามหาบัวเข้าไปด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการประชุม ใหญ่กันปีละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบายแนวทางในการดำเนินงานในแต่ละปี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้