Thairath Logo
กีฬา

สทศ.เตือนผู้สอบศึกษาเส้นทาง

Share :

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.จะจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยกำหนดที่จะจัดสอบในวันที่ 4-5 ม.ค.นี้ ที่สนามสอบทั่วประเทศนั้น จากข้อมูลการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา พบว่า จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั่วประเทศทั้งหมด 155,342 คน แบ่งเป็นวิชาภาษาไทย 149,993 คน สังคมศึกษา 149,622 คน ภาษาอังกฤษ 153,764 คน คณิตศาสตร์ 142,257 คน ฟิสิกส์ 95,719 คน เคมี 95,548 คน และชีววิทยา 93,800 คน ในสนามสอบจำนวน 116 สนาม แบ่งเป็น กทม. 32 สนามสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบ 37,424 คน และต่างจังหวัด 84 สนามสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบ 117,918 คน ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สอบที่มีอายุมากที่สุดคือ 58 ปี โดยเข้าสอบวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ซึ่ง สทศ.ขอย้ำให้นักเรียนตรวจสอบสนามสอบและศึกษาเส้นทางการเดินทางล่วงหน้า เพื่อให้เดินทางถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ วิชาแรกในเวลา 08.30 น. ที่สำคัญอย่าลืมนำหลักฐาน อาทิ บัตร ประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาแสดงตนด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...
การศึกษาสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์วิชาภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีววิทยา