Thairath Logo
กีฬา

จัดดนตรีในสวนวันอาทิตย์ ศาลาภิรมย์ภักดีสวนลุมฯ

Share :

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมดนตรีในสวนตามโครงการเทศกาล ดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล ทุกวันอาทิตย์ จนถึง 9 ก.พ.57 เวลา 17.30-19.30 น.

ณ ศาลาภิรมย์ภักดี บริเวณสวนปาล์ม สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ อรรถรสทางดนตรีสากลออร์เคสตร้า ก่อให้เกิดสุนทรีย์ทางอารมณ์ สร้างเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมทางด้านดนตรีร่วมกันภายในครอบครัว เป็นการช่วยสร้างความสามัคคีและความใกล้ชิด ให้สมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ การเล่นดนตรีนอกจากจะสามารถช่วยเพิ่มพูนความสุนทรีย์ ทางจิตใจแล้ว  ยังช่วยให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีกิจกรรมทำในเวลาว่าง ช่วยสร้าง ความเบี่ยงเบนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งหมดได้ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรม ดนตรีในสวนยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมาใช้เวลาท่องเที่ยวและพักผ่อนในสวนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ สำหรับการแสดงอีก 6 ครั้ง จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5, 12, 19, 26 ม.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 2, 9 ก.พ.57 กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากลและรับฟังการแสดงดนตรีได้ฟรีทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ก.พ.  ระหว่างเวลา 17.30-19.30 น. ณ ศาลาภิรมย์ภักดี บริเวณสวนปาล์ม สวนลุมพินี เขตปทุมวัน สอบถามเพิ่มเติมที่กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โทร. 0-2246-0287 ติดตามโปรแกรมแต่ละอาทิตย์ ได้ที่ http://bangkoksymphony.org/ หรือ https://www.facebook.com/bangkoksymphony.

อ่านเพิ่มเติม...
กทม.จัดดนตรีการท่องเที่ยวอมร กิจเชวงกุลสวนลุมพินีกิจกรรมดนตรีฟรี