วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบบุหรี่บี้สมอง ให้เป็นอัมพาต

ทางการสาธารณสุขอังกฤษ จวนจะออกโฆษณาพิษภัยของบุหรี่ชุดใหม่ ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงว่าบุหรี่ทำลายสมอง นอกจากหัวใจและปอด  ตามที่ทราบกันดีทั้งโลกกันอยู่แล้ว

เจ้ากรมแพทย์ใหญ่เมืองน้ำชาเปิดเผยว่า โฆษณาโทษภัยบุหรี่ชุดใหม่ จะนำออกทางโทรทัศน์ประเดิมตอนต้นปี “มันจะทำให้เห็นตำตาว่า บุหรี่ก่อให้เกิดโทษ และยังพาสารเคมีที่มีพิษ เช่น สารหนูและไซยาไนด์ อันเป็นสารพิษร้ายแรงไปทำลายเซลล์สมอง  เป็นที่น่าหวาดหวั่น อาจทำให้เป็นอัมพฤกษ์และอัมพาต และสมองเสื่อมอีกด้วย

มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน ได้ศึกษาพบว่า คอยาที่ไม่เลิกสูบสมองจะเสื่อมเร็วกว่าผู้ที่ไม่สูบถึงร้อยละ 38 นักวิจัยได้ออกปากบอกด้วยความหวังดีว่า ผู้ที่หลงลมบุหรี่ ควรจะคิดเลิกเสีย เพื่อถนอมสมองจากอันตรายในระยะยาว

ในภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่นี้ จะแสดงภาพให้เห็นว่า ควันบุหรี่จะพาสารเคมีที่เป็นภัยเข้าสู่ปอด ออกไปตามกระแสเลือด ผ่านหัวใจ และเข้าสู่สมองได้”.

ทางการสาธารณสุขอังกฤษ จวนจะออกโฆษณาพิษภัยของบุหรี่ชุดใหม่ ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงว่าบุหรี่ทำลายสมอง นอกจากหัวใจและปอด ตามที่ทราบกันดีทั้งโลกกันอยู่แล้ว... 2 ม.ค. 2557 13:54 2 ม.ค. 2557 13:54 ไทยรัฐ