Thairath Logo
กีฬา

พบบุหรี่บี้สมอง ให้เป็นอัมพาต

Share :

ทางการสาธารณสุขอังกฤษ จวนจะออกโฆษณาพิษภัยของบุหรี่ชุดใหม่ ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงว่าบุหรี่ทำลายสมอง นอกจากหัวใจและปอด  ตามที่ทราบกันดีทั้งโลกกันอยู่แล้ว

เจ้ากรมแพทย์ใหญ่เมืองน้ำชาเปิดเผยว่า โฆษณาโทษภัยบุหรี่ชุดใหม่ จะนำออกทางโทรทัศน์ประเดิมตอนต้นปี “มันจะทำให้เห็นตำตาว่า บุหรี่ก่อให้เกิดโทษ และยังพาสารเคมีที่มีพิษ เช่น สารหนูและไซยาไนด์ อันเป็นสารพิษร้ายแรงไปทำลายเซลล์สมอง  เป็นที่น่าหวาดหวั่น อาจทำให้เป็นอัมพฤกษ์และอัมพาต และสมองเสื่อมอีกด้วย

มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน ได้ศึกษาพบว่า คอยาที่ไม่เลิกสูบสมองจะเสื่อมเร็วกว่าผู้ที่ไม่สูบถึงร้อยละ 38 นักวิจัยได้ออกปากบอกด้วยความหวังดีว่า ผู้ที่หลงลมบุหรี่ ควรจะคิดเลิกเสีย เพื่อถนอมสมองจากอันตรายในระยะยาว

ในภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่นี้ จะแสดงภาพให้เห็นว่า ควันบุหรี่จะพาสารเคมีที่เป็นภัยเข้าสู่ปอด ออกไปตามกระแสเลือด ผ่านหัวใจ และเข้าสู่สมองได้”.

อ่านเพิ่มเติม...
บุหรี่สมองเสื่อมสารหนูไซยาไนด์ปิดหัวใจ