วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปีใหม่ 6 วัน ยอดตายพุ่ง 334 เจ็บกว่า 3,041 คน

ปีใหม่ 6 วัน ยอดตายพุ่ง 334 เจ็บกว่า 3,041 คน

  • Share:

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 สรุปสถิติอุบัติเหตุ 6 วัน ปีใหม่เสียชีวิตรวม 334 ราย เจ็บ 3,041 ราย เหตุเมาแล้วขับ ง่วงหลับใน...

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 1 ม.ค. 57 เกิดอุบัติเหตุ 536 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 68 ราย ผู้บาดเจ็บ 539 คน รวม 6 วัน (วันที่ 27 ธ.ค. 56-1 ม.ค. 57) เกิดอุบัติเหตุ 2,891 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 334 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,041 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต รวม 8 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, บึงกาฬ, ยโสธร, ชัยนาท, ตราด, สมุทรสงคราม, ปัตตานี และพังงา จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์และเชียงใหม่ จังหวัดละ 111 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 21 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ 121 คน

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานแถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ประจำวันที่ 2 ม.ค. 57 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 1 ม.ค. 2557 ซึ่งเป็นวันที่หกของการรณรงค์ "ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" เกิดอุบัติเหตุ 536 ครั้ง (ปีใหม่ 2556 เกิด 533 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 3 ครั้ง ร้อยละ 0.56 ผู้เสียชีวิต 68 ราย (ปีใหม่ 2556 เสียชีวิต 78 ราย) ลดลง 10 ราย ร้อยละ 12.82 ผู้บาดเจ็บ 539 คน (ปีใหม่ 2556 บาดเจ็บ 583 คน) ลดลง 44 คน ร้อยละ 7.55

ทั้งนี้ ได้มีการกำชับแต่ละจังหวัด คุมเข้มจุดตรวจบนถนนสายหลักและถนนสายรองในชุมชน หมู่บ้าน โดยกวดขันรถโดยสารสาธารณะและรถตู้เป็นพิเศษ อีกทั้งยังเน้นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเมาแล้วขับ ขับรถเร็วและง่วงหลับใน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 51.49 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 24.44 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.62 รถปิกอัพ ร้อยละ 8.11 พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 26.19 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 61.19 บนถนนใน อบต. หมู่บ้านร้อยละ 39.93 ถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 31.16

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 00.01-04.00 น. ร้อยละ 25.19 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 60.79 กลุ่มเด็กและเยาวชน ร้อยละ 19.93 และได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,254 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,027 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 699,447 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 101,618 ราย โดยมีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่มากที่สุด 29,212 ราย รองลงมาไม่สวมหมวกนิรภัย 27,661 ราย สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 27 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 7 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 29 คน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า วันนี้ยังคงมีประชาชนบางส่วนเดินทางกลับ ทาง ศปถ. จึงได้สั่งการจังหวัดกำชับจุดตรวจคุมเข้มรถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารรับจ้างไม่ประจำ รถตู้โดยสาร และรถสองแถวรับส่งผู้โดยสารเป็นพิเศษ เพื่อให้การเดินทางกลับของประชาชนเป็นไปด้วยความปลอดภัย เน้นกวดขันการขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และง่วงหลับใน

สำหรับจังหวัดที่เป็นเส้นทางหลักไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะเส้นทางที่มุ่งสู่กรุงเทพฯ ให้เร่งระบายรถ โดยเตรียมช่องทางพิเศษ และปรับใช้สัญญาณไฟเส้นทางขาเข้ากรุงเทพฯ ให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจร พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตามจุดเสี่ยง จุดอันตราย เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวัง และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยฝากเตือนผู้ขับขี่ให้จอดพักรถผ่อนคลายอิริยาบถและความเมื่อยล้า บริเวณจุดพักรถที่ปลอดภัย สถานีบริการน้ำมันและจุดบริการ ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้บนเส้นทางสายต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้การสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปด้วยความปลอดภัย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้