วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พบผู้ขายเหล้าในสถานที่-เวลาห้าม ร้อยละ 3 อ้างต้องการรายได้

พบผู้ขายเหล้าในสถานที่-เวลาห้าม ร้อยละ 3 อ้างต้องการรายได้

  • Share:

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการสุ่มสำรวจการขายเหล้าในสถานที่ห้ามขายและเวลาห้ามขาย ในพื้นที่ 18 จังหวัดทั่วประเทศ พบมีผู้กระทำผิดร้อยละ 3 โดยตรวจพบขายเหล้าในปั๊มน้ำมันจำนวน 12 แห่ง ขายในสวนสาธารณะ 1 แห่ง และขายในเวลาห้าม 40 ราย กลุ่มผู้กระทำผิดเป็นผู้ที่รู้กฎหมายสูงถึงร้อยละ 76 แต่ให้เหตุผลว่า ต้องการมีรายได้ และกลัวเสียลูกค้าประจำ...    

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าของการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของพ่อค้า แม่ค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคระดับเขต 12 เขต ร่วมกับสำนักโรคไม่ติดต่อ สุ่มสำรวจการจำหน่ายสุราในสถานที่ห้ามขาย ซึ่งครั้งนี้เน้น 2 แห่ง คือ ในปั๊มน้ำมัน และสวนสาธารณะ และการขายสุราในเวลาห้ามขายตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ที่กำหนดเวลาขายสำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภท 3 และ 4 ไว้ 2 ช่วงเวลา คือ 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. ในพื้นที่ 18 จังหวัด กระจายทุกภาค ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556

นายแพทย์อำนวย กล่าวว่า ผลการสำรวจในด้านสถานที่ห้ามขาย ตรวจปั๊มน้ำมันทั้งหมด 467 แห่ง พบผู้กระทำผิด 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3 แยกเป็นปั๊มที่ตั้งบนถนนสายหลัก 326 แห่ง มีผู้กระทำผิด 7 แห่ง และเป็นปั๊มบนถนนสายรอง 141 แห่ง ผู้กระทำผิด 5 แห่ง ส่วนในสวนสาธารณะ ตรวจทั้งหมด 35 แห่ง พบการกระทำผิด 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3 ส่วนผลการสำรวจการขายในเวลาห้าม สำรวจทั้งหมด 1,548 ราย พบผู้กระทำผิด 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 โดยพบร้านค้าที่ตั้งบนถนนสายหลักจำนวน 12 แห่ง และร้านค้าบนถนนสายรอง 28 แห่ง 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในกลุ่มของผู้กระทำผิดพบว่า เป็นผู้รู้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึงร้อยละ 76 แต่ยังละเมิดกฎหมาย กระทำผิด โดยร้อยละ 52 ให้เหตุผลว่า ต้องการมีรายได้ รองลงมา คือ กลัวเสียลูกค้าประจำ ร้อยละ 19 ที่เหลือให้เหตุผลว่า ไม่ได้ตั้งโชว์ แต่สามารถขอซื้อได้ และคิดว่าห้ามขายเฉพาะเหล้า แต่ขายเบียร์ได้ และคิดว่ากฎหมายบังคับห้ามขายเฉพาะในปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ แต่ในกลุ่มผู้ที่ขายเหล้าในสวนสาธารณะอ้างว่า ไม่รู้กฎหมาย และต้องการมีรายได้ เนื่องจากเหล้า เบียร์ จะขายดีมากในช่วงเทศกาล โดยกระทรวงสาธารณสุขจะนำผลสำรวจเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย เพื่อขอให้มีการทบทวนการออกและต่อใบอนุญาตขายเหล้าให้เข้มงวดขึ้น รวมทั้งเพิ่มโทษผู้กระทำผิดให้หนักขึ้นด้วย

นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจในปีใหม่ 2555 พบผู้กระทำผิดในปั๊มน้ำมันที่อยู่บนถนนสายหลักลดลง และพบผู้กระทำผิดบนถนนสายรองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม แม้ร้านค้าในปั้มจะกระทำผิดลดลง แต่ร้านค้าเล็กๆ ข้างปั๊ม รวมทั้งร้านค้าที่อยู่ข้างถนน คาดว่า น่าจะมีการขายเหล้า เนื่องจากมีตู้แช่ และมีกล่องเบียร์กล่องเหล้าวางอยู่ บางร้านอ้างว่า ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับปั๊ม แต่มีเลขที่บ้านคนละเลขที่ โดยจะสำรวจซ้ำครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556  ซึ่งคาดว่า จะมีการดื่มฉลองกันมากที่สุด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้