วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มท.1กำชับ'ผู้ว่าฯ กทม.'หนุน ศอ.รส.ทำงานช่วงม็อบเคลื่อน

มท.1กำชับ'ผู้ว่าฯ กทม.'หนุน ศอ.รส.ทำงานช่วงม็อบเคลื่อน

  • Share:

"รมว.มหาดไทย" กำชับ "ผู้ว่าฯ กทม." สนับสนุนการทำงานของ ศอ.รส. ช่วง กปปส. เคลื่อนขบวนปิดถนน ระบุต้องทำตามเพราะเป็นกฎหมาย...

วันที่ 2 ม.ค. 57 นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือถึงม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กทม. ออกคำสั่งให้กรุงเทพฯ สนับสนุนการทำหน้าที่ของ ศอ.รส. ในการควบคุมการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ที่ประกาศเคลื่อนขบวนในวันที่ 5 ม.ค. 57 เพื่อเชิญชวนประชาชนมาร่วมปิดกรุงเทพฯ ในวันที่ 13 ม.ค.นี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นไปด้วยความราบรื่น โดยให้ กทม. พิจารณาดําเนินการ ดังนี้

1.การปฏิบัติต่อกลุ่มมวลชนที่เข้ามาประท้วงในกรุงเทพฯ ขอให้ กทม.ปฏิบัติให้อยู่ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ ตามกฎหมายของ กทม. และให้ กทม.ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย พร้อมทั้งให้สนับสนุนสถานที่ ยานพาหนะ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคทุกประเภท ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และขอให้วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายด้วย

2.ให้ กทม. ดําเนินการสํารวจและตรวจสอบกล้องทีวีวงจรปิด (CCTV) ที่ กทม. ติดตั้งไว้ทั้งหมด เพื่อให้สามารถใช้การบันทึกภาพได้ตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ที่มีการชุมนุม พื้นที่ที่กลุ่มมวลชนใช้เป็นเส้นทางในการเคลื่อนกําลังคน และในสถานที่สําคัญทางราชการ เช่น พระบรมมหาราชวัง เขตพระราชฐาน รัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล หากมีกรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องการตรวจสอบการบันทึกภาพจากกล้องทีวีวงจรปิด ให้ กทม. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดังกล่าวด้วย

3.ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1 และข้อ 2 โดยเฉพาะในส่วนที่ผู้ชุมนุมได้ประกาศปิดเส้นทางการจราจร ซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ในการใช้เส้นทางคมนาคม ขอให้ กทม.จัดเตรียมแผนดําเนินการด้านการจราจรและการขนส่ง เพื่อรองรับการปิดเส้นทางการจราจรของผู้ชุมนุม โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพฯ และขอให้ กทม. จัดเจ้าหน้าที่ กทม. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าพนักงานตํารวจจราจร เมื่อมีการร้องขอ ทั้งนี้ ให้ประสานการปฏิบัติดังกล่าวกับศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.ผลการประสานการปฏิบัติตามข้อ 3 เป็นประการใด ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบเป็นระยะ จนกว่าสถานการณ์การชุมนุมจะกลับสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้ นายจารุพงศ์ ยังกล่าวด้วยว่า ผู้ว่าฯ กทม. และเจ้าหน้าที่ กทม. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ไม่สามารถฝ่าฝืนได้ ประกอบกับขณะนี้ พื้นที่กรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ตาม พ.ร.บ.ความมั่นคง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้