Thairath Logo
กีฬา

สมัคร ส.ส. กาฬสินธุ์เรียบร้อย ลงชิงชัยครบทุกเขต

Share :

กกต.กาฬสินธุ์ สรุปการรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต มีผู้สมัครครบทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง จำนวน 23 คน พรรคเพื่อไทยส่งครบ 6 เขต พรรคชาติพัฒนา 5 เขต พรรคภูมิใจไทย 4 เขต พรรคชาติไทยพัฒนา 3 เขต...

วันที่ 2 ม.ค. 57 นายวิทยา จิตรมาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่ กกต.กาฬสินธุ์ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยบรรยากาศตลอดการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัย ไม่มีกลุ่มผู้คัดค้านแต่อย่างใด ซึ่งมีผู้มาสมัครครบทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง ได้แก่


เขตเลือกตั้งที่ 1 นางบุญรื่น ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย, นายชัย คูสกุลรัตน์ พรรคชาติไทยพัฒนา และนายชนะพล สุทธิพรม พรรคชาติพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 2 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคเพื่อไทย, นางสาวจันทรา ภูผิวนาค พรรคอนาคตไทย, นายสฤษดิ์ วงชารี พรรคชาติพัฒนา, นายสมเดช สุทธิพรม พรรคเสียงประชาชน เขตเลือกตั้งที่ 3 น.ส.ภัทรวดี ไชยศิวามงคล พรรคเพื่อไทย, นายเกรียงไกร ภูคงสด พรรคภูมิใจไทย, นายปราการ อุตส่าห์ พรรคชาติพัฒนา, นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคเสียงประชาชน เขตเลือกตั้งที่ 4 นายพีระเพชร ศิริกุล พรรคเพื่อไทย, นายสำราญ ญาณกาย พรรคภูมิใจไทย, นายเจริญ ภูอ่าว พรรคชาติพัฒนา, นายสมหวัง ไชยคำมี พรรคเสียงประชาชน, เขตเลือกตั้งที่ 5 นายนิพนธ์ ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย, นายชานุวัฒน์ วรามิตร พรรคชาติไทยพัฒนา, น.ส.อุทัยทิตย์ จำนงนิตย์ พรรคพลังสหกรณ์, นายสิทธิศักดิ์ พัฒนชัย พรรคภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 นายประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย, นายศุภชัย วิมานไพจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา, นายนอม ใจคุ้มเก่า พรรคชาติพัฒนา, นายภูมิพิพัฒน์ ไชยทองศรี พรรคภูมิใจไทย

 

สรุป พรรคเพื่อไทยส่งครบทั้ง 6 เขต พรรคชาติพัฒนา 5 เขต พรรคภูมิใจไทย 4 เขต พรรคชาติไทยพัฒนา 3 เขต พรรคเสียงประชาชน 3 เขต พรรคพลังสหกรณ์ 1 เขต พรรคอนาคตไทย 1 เขต

อ่านเพิ่มเติม...
เลือกตั้ง 57การเลือกตั้งรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กาฬสินธุ์นายวิทยา จิตรมาศเลือกตั้งกาฬสินธุ์