วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการชั่งหัวมัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี...

วันนี้ (1ม.ค.57) เวลา 14.39 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทอดพระเนตรการดำเนินงานในส่วนของพื้นที่ปศุสัตว์ ซึ่งเป็นโครงการเลี้ยงโคนม โดยในระยะแรกได้นำโคนมที่ปลดจากการให้นมแล้ว จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดามาเลี้ยงไว้ 14 ตัว ปัจจุบันได้มีการขายการโครงการต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงโคนม ในพื้นที่และใกล้เคียง

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการชั่งหัวมันขึ้น เมื่อปี 2552 ในพื้นที่ 250 ไร่ เพื่อเป็นโครงการทดลองด้านการเกษตร มีการรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ และพืชพันธุ์ดีในพื้นที่มาพัฒนาพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจ โดยเปิดให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงาน ปัจจุบันสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ จนประสบผลสำเร็จ อาทิ การใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานทดแทน, การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ, ส่งเสริมการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง ,หน่อไม้ฝรั่ง และพัฒนาการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น


ในการนี้ พระราชทานหญ้าพันธุ์แพงโกล่าแก่แม่โคนม จำนวน 11 ตัว และพระราชทานนมแก่ลูกวัวเพศผู้ พันธุ์โฮลสไตล์ ฟรีเชี่ยน หรือพันธุ์ขาว-ดำ อายุ 41 วัน ที่ได้พระราชทานนมให้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้พระราชทานชื่อว่า "ตุ่ม" ขณะนี้ลูกวัวมีพัฒนาการดี ลักษณะเหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ์ มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัม สุขภาพแข็งแรง สามารถกินหญ้าได้เอง โดยเจ้าหน้าที่ยังให้นม 1 ลิตร ในช่วงเช้าและเย็นไปจนกว่ากระเพาะอาหารของลูกวัวจะสามารถย่อยหญ้าได้เต็มที่ เมื่อมีอายุได้ 6 เดือน สำหรับโครงการเลี้ยงโคนมดังกล่าว เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันมีแม่โคที่สามารถรีดน้ำนมได้ 9 ตัว, โคท้อง 2 ตัว และลูกโคอีก 9 ตัว จะรีดน้ำนมเวลา 07.00 น.และ 16.00 น.สามารถรีดน้ำนมได้ 17 ลิตรต่อวัน ขณะนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นทำให้รีดน้ำนมจากแม่โคนมบางส่วนได้น้อยลง เนื่องจากเป็นโคสายพันธุ์ยุโรปชอบอากาศเย็น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้อาหารเสริมโปรตีน และให้การดูแลอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น


ในเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ มีราษฎรในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ และพื้นที่ใกล้เคียงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจำนวนมาก โดยต่างปลื้มปีติที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระพลานามัยที่แข็งแรง ซึ่งได้พร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพร ทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง และต่างรู้สึกเป็นสิริมงคล ที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2557 ในวันนี้

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี... 1 ม.ค. 2557 19:47 1 ม.ค. 2557 21:00 ไทยรัฐ