วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เลย-ยโสธร มีผู้สมัครส.ส.16คน จาก6พรรค

เลย-ยโสธร มีผู้สมัครส.ส.16คน จาก6พรรค

  • Share:

จังหวัดเลย และ จ.ยโสธร สรุปการรับสมัคร ส.ส.เขต มีทั้งหมด 16 คน จาก 6 พรรคการเมือง...

วันนี้ (1ม.ค.57) จ.เลย สรุปการรับสมัคร ส.ส.เขต ในวันสุดท้าย มีผู้สมัครรวมทั้งหมด 16 คน จำนวน 6 พรรคการเมือง ลงสู้ศึกใน 4 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ 1.นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเพื่อไทย (อดีตส.ส.เลยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 2. นายทศพล  สังขทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย 3. นายวิทยา  โพธิพัฒน์ พรรคชาติพัฒนา 4. นายอุดม  อ่ำแย้ม พรรคพลังสหกรณ์

เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ 1. นางนันทนา  ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย (อดีตส.ส.เลย) 2. นายธรรมพล หงส์คำ พรรคพลังสหกรณ์ 3. นางอริสราภรณ์ เฟื่องอารมณ์ พรรคประชาธิปไตยใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ 1. นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเพื่อไทย (อดีตส.ส.เลย) 2. นายนอง  บัวระภา พรรคพลังสหกรณ์ 3. นายสิทธิชัย  สิทธิรัตน์ พรรคภูมิใจไทย 4. นายนาวิน  วังคีรี พรรคชาติพัฒนา


เขตเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ 1. นายวันชัย  บุษบา พรรคเพื่อไทย(อดีตส.ส.เลย) 2. นายแสงจันทร์  ศรีพลเมือง พรรคพลังสหกรณ์ 3. นายชยกร  เศษสุวรรณ พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 4. นายชูศักดิ์  บัวระภา พรรคภูมิใจไทย 5. นายบรรณกร จันมา พรรคประชาธิปไตยใหม่

 

ส่วนที่ จ.ยโสธร มีผู้สมัคร ทั้งสิ้น 16 คน จาก 6 พรรคการเมืองประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสุพัฒน์สร วรชุม พรรคพลังสหกรณ์ นายสนุก สิงห์มาตร พรรคพลังประชาธิปไตย นายปรุฬห์วิวัฒน์ คัมภ์ทวี พรรคชาติไทยพัฒนา
นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ พรรคเพื่อไทย นางอักษรไทย ภูธาตุเพชร พรรคประชาธิปไตยใหม่ นางสาวปุณยวีร์ พูลศิริมัทนาพร พรรคเพื่อประชาชานไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายประดิษฐ์ ประดินันท์ พรรคพลังสหกรณ์ นายณัฐนันท์ พงษ์ภูริพัฒน์ พรรคพลังประชาธิปไตย นายรณฤทธิชัย คานเขตร พรรคชาติไทยพัฒนา นายบุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย นายกุศล โสภาลุน พรรคประชาธิปไตยใหม่ นางฉัตรฤทัย แสงสว่าง พรรคเพื่อประชาชนไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายสุเทียน โสดแก้ว พรรคพลังประชาธิปไตย นายพิกิฎ ศรีชนะ พรรคชาติไทยพัฒนา นายพีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคเพื่อไทย นางจันทร์เพ็ญ ศรีชมพู พรรคประชาธิปไตยใหม่

คุณอาจสนใจข่าวนี้