วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนามเลือกตั้งกาญจน์คึกคัก 'แม่กลอง'กร่อยแห่สมัคร 2คน

วันสุดท้ายรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ปราจีนฯ-สิงห์บุรี-กาญจน์ มีผู้สมัครครบทุกเขต กาญจน์คึกคัก แห่สมัคร 11 คน 6 พรรคทั้ง 5 เขต ส่วนสมุทรสงคราม ถิ่น "รังสิมา" กร่อย มีผู้สมัครเพียง 2 คน…

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. วันสุดท้ายในการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ในส่วน จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีเขตเลือกตั้งรวม 3 เขต มีผู้สมัครรวม 10 ราย โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครรวม 3 ราย คือนายอภิชาต ทันพุทธ สังกัดพรรคเพื่อไทย , นายอำนาจ วิลาวัลย์ ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย และนายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งรวม 2 ราย คือ นายปริญญา สุรพันธ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย และนายชยุต ภุมมะกาญจนะ สังกัดพรรคภูมิใจไทย และ เขตเลือกตั้งที่ 3  มีผู้มาสมัครรวม 5 ราย คือ นายคงกฤช หงษ์วิไล พรรคเพื่อไทย นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ พรรคชาติไทยพัฒนา นายเฉลิม เกียรติบรรจง พรรคชาติพัฒนา นายสมพงษ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ พรรคชาติไทยพัฒนาและนายประสิทธิ์ มานะกรูด พรรคพลังประชาธิปไตย

ส่วนที่ จ.สมุทรสงคราม มีเขตเลือกตั้ง 1 เขต ซึ่ง น.ส.รังสิมา รอดรัศมี อดีต ส.ส. 4 สมัย พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ลงรับสมัครตามมติพรรค โดยบรรยายกาศภาพรวมในการรับสมัครเป็นไปด้วยความเงียบเหงา ผู้มาสมัครเพียง 2 พรรคการเมือง คือนางสุกานดา ปานะสุทธะ พรรคเพื่อไทย และนายดิเรกฤทธิ์ เล็กสกุล พรรคพลังประชาธิปไตย


ขณะที่ จ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัคร ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมี 1 เขตเลือกตั้ง โดยตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายเป็นด้วยความเรียบร้อย มีผู้มาสมัครทั้งหมด 3 คนจาก 3 พรรคการเมือง ประกอบด้วย ดร.สุรลาส ผาสุข อดีต ส.ส.สิงห์บุรี พรรคเพื่อไทย , นายสถาพร ทองคำ พรรคชาติพัฒนาและนายสุนทรชัย พรเจริญ พรรคพลังประชาธิปไตย

ด้านพื้นที่ จ.กาญจนบุรี มีผู้เดินทางมาสมัครรวมทั้งสิ้น 11 คน จาก 6 พรรคการเมือง ประกอบด้วยเขต 1 พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ พรรคเพื่อไทย และ พ.ต.ทวี สุขุมพันธ์ พรรคเมืองไทยของเรา , เขต 2 พล.ต.ศรชัย มนตริวัต พรรคเพื่อไทย และนายสันทัด จีนาภักดิ์ พรรคภูมิใจไทย , เขต 3 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ พรรคเพื่อไทย และนายเรวัต สิรินุกุล พรรคชาติไทยพัฒนา , เขต 4 นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร พรรคเพื่อไทย และนายเสริมศักดิ์ รุ่งรัตน์ธวัชชัย พรรคเงินเดือนประชาชน และเขต 5 นายวิฑิต มาไพศาลสิน พรรคเพื่อไทย นายเชิด แขวงอินทร์ พรรคภูมิใจไทย และนายกัณทะกะ จันทร์ทอง พรรคประชาราช.

 

วันสุดท้ายรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ปราจีนฯ-สิงห์บุรี-กาญจน์ มีผู้สมัครครบทุกเขต กาญจน์คึกคัก แห่สมัคร 11 คน 6 พรรคทั้ง 5 เขต ส่วนสมุทรสงคราม ถิ่น "รังสิมา" กร่อย มีผู้สมัครเพียง 2 คน… 1 ม.ค. 2557 19:18 1 ม.ค. 2557 20:06 ไทยรัฐ