วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สาส์น ผบ.ตร.

โดย สหบาท

เป็นอีกปีที่ องค์กรตำรวจ ได้รับผลกระทบอย่างหนักกับการชุมนุมทางการเมือง

ตำรวจต้องอดทนอดกลั้นเพื่อทำหน้าที่รักษากฎหมาย ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.

เนื่องในโอกาสวันขึ้น ปีใหม่ 1 ม.ค. 2557 พล.ต.อ.อดุลย์ ได้ส่งสาส์นความปรารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกคน

เชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมใจกัน ตั้งจิตอธิษฐานถวาย พระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตลอดทั้ง พระบรมวงศา นุวงศ์ทุกพระองค์ ขอทรงพระเจริญ

ขอบคุณตำรวจทุกระดับชั้น ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ เป็นที่เชื่อถือและศรัทธาของประชาชน

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของตำรวจในการทุ่มเทแรงกายแรงใจ เสียสละ และอุทิศตนไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ต้องเสี่ยงอันตรายด้วยชีวิต เพื่อให้สังคมมีความสงบสุขร่มเย็น

ปี 2557 จะเร่งรัดดำเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรตามนโยบายที่ได้วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์

เป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกของประชาชนและ มุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างให้ตำรวจมีค่านิยมคือ  เป็นตำรวจที่ปกป้องเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

งานตำรวจเป็นงานที่ต้องรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ นับเป็นความภาคภูมิใจของตำรวจทุกคนมาโดยตลอด

ตำรวจต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง

มีทิศทางความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างตำรวจ กับประชาชน

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ยุติธรรม

จะพิทักษ์ปกป้องสังคมอย่างสุดกำลัง เพื่อให้สังคมมีความสงบสุขอย่างยั่งยืน.

สหบาท

1 ม.ค. 2557 10:24 1 ม.ค. 2557 10:24 ไทยรัฐ


advertisement