วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทาน ส.ค.ส.2557 แก่ปวงชน ชาวไทย เป็นพระบรม ฉายาลักษณ์ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับบนพระเก้าอี้ ทรงฉายกับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง มีข้อความ ว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year 2014 ส.ค.ส.2557 และสวัสดีปีใหม่.