วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กวดขันขนยาข้ามแดน


เลขาปปส.สั่งตั้ง จุดสกัดทุกด้าน 93ด่านชายแดน

เลขาฯ ป.ป.ส.หวั่นยาเสพติดทะลักเข้ามาตามแนวชายแดนทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลส่งท้าย ปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ กำชับตั้งจุดสกัดเข้มตั้งแต่แนวชายแดนจนถึงเมืองกรุง พร้อมประสานการข่าวกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหาเบาะแสเกาะติดอย่างใกล้ชิด ด้านยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 57 เน้นไปที่ผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อยในชุมชน รวมทั้งสกัดกั้นยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านพร้อมๆกับการบำบัดรักษาผู้เสพเพื่อส่งคืนสู่สังคม

ป.ป.ส.เพิ่มความเข้มสกัดกั้นการทะลักยาเสพติดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ โดย พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เผยว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ทาง ป.ป.ส. ได้เพิ่มมาตรการดูแลปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนทั่วประเทศ ภาคเหนือที่มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดกับ สปป.ลาว ภาคตะวันออกที่ติดกับประเทศกัมพูชา และภาคใต้ที่ติดกับประเทศมาเลเซีย โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกปีที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มค้ายาเสพติดมักลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาด้วยวิธีต่างๆ ทั้งทางรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสาร รถขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ รวมทั้งขบวนรถไฟและเที่ยวบินต่างๆ ก่อนนำยาเสพติดไปซุกซ่อนในเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร ก่อนกระจายจำหน่ายให้กับพ่อค้ารายย่อยในชุมชนต่างๆต่อไป

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นยาเสพติดไว้อย่างเข้มงวด โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 25 ธ.ค.56 ที่ผ่านมา และดำเนินการต่อเนื่องไปถึงกลางเดือน ม.ค.57 โดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังและตรวจตราอย่างเข้มงวดตามด่านชายแดนรอบประเทศ รวม 93 แห่ง แบ่งเป็นด่านตรวจจุดผ่านแดน และจุดผ่อนปรนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ 21 แห่ง สปป.ลาว 47 แห่ง ประเทศกัมพูชา 16 แห่ง และประเทศมาเลเซีย 9 แห่ง นอกจากนี้ยังได้ตั้งจุดตรวจและจุดสกัดยาเสพติดตามเส้นทางหลักในประเทศอีก 34 แห่ง ส่วนสถานีขนส่ง ท่าจอด รถโดยสาร สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน และบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ มีการตรวจตราทั้งต้นทางและปลาย ทาง โดยมีเครื่องเอกซเรย์และสุนัขดมกลิ่นเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย ด้านการข่าวได้ประสานกับ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดที่ใช้ช่วงเวลาเทศกาลขึ้นปีใหม่ ลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศ

“สำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวปีใหม่ หากพบเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบขนยาเสพติด สามารถแจ้งที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2557 ป.ป.ส.เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ โดยเน้นกลุ่มพ่อค้ารายใหญ่และรายย่อยในชุมชน รวมทั้งสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านและบำบัดรักษาผู้เสพและผู้ใช้ เพื่อส่งลูกหลานกลับคืนสู่ผู้ปกครองตามโครงการชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ” พล.ต.อ.พงศพัศระบุท้ายสุด

1 ม.ค. 2557 04:40 1 ม.ค. 2557 04:40 ไทยรัฐ