วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสี่ยงทาย

โดย บาราย

กมลพรรณ บุญสุทธิ์ เขียนเรื่่องเสี่ยงทาย ไว้ใน นามานุกรมขนบประเพณีไทย หมวดประเพณีราษฎร์ เล่ม 3 คติความเชื่อ (กรมศิลปากร พิมพ์ 2552) ว่า...เป็นพฤติกรรมหนึ่งของมนุษย์ที่พยายามหาคำตอบจากการทำนายโชคชะตาตนเอง

รูปแบบและวิธีการเสี่ยงทาย หลากหลายแตกต่างกันไป เช่น จากสลาก หรือใบเซียมซี โดยวิธีสั่นติ้ว หรือโยนไม้เสี่ยงทาย

ทุกวิธี มีจุดประสงค์เดียว คือการให้ได้มาซึ่งคำตอบ จากคำทำนาย ในเรื่องที่มนุษย์ไม่กระจ่าง จากสิ่งที่สงสัย หรือสิ่งที่ต้องการ

การดำเนินชีวิต มนุษย์ไม่ว่าจะในยุคสมัยก่อนหรือในสมัยนี้ ยังเต็มไปด้วยการเสี่ยงภัยและหวาดระแวง เกรงกลัวสิ่งแวดล้อมรอบกายใจ มนุษย์จึงมักแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมา เพื่อหาวิธีการที่จะควบคุมสิ่งที่หวาดกลัว

มนุษย์เชื่อว่า การเสี่ยงทายเป็นการสร้างกำลังใจ ลดความน่าสะพรึงกลัวในจิตใจลงได้

ขั้นตอนการทำพิธีเสี่ยงทาย ปรากฏทั้งในรัฐพิธี และประเพณีทั่วไป เช่น พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

พิธีนี้ เชื่อกันว่าจะสร้างความเป็นสิริมงคลแก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมและเพิ่มขวัญกำลังใจเกษตรกร

ประวัติศาสตร์การเสี่ยงทาย มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เรื่องพระพุทธเจ้าลอยถาด สมัยอยุธยามีการเสี่ยงเทียน วรรณกรรมไทยเรื่องลิลิตพระลอ มีการเสี่ยงน้ำ ในรามเกียรติ์มีการลุยไฟ

ในวัดจีนและศาลเจ้าจีน มักกระทำโดยการเสี่ยงเซียมซี คนที่เจอปัญหายากลำบาก ยังแก้ปัญหาไม่ได้ นิยมไปไหว้เจ้าและเสี่ยงเซียมซี ขอคำชี้แนะและคำทำนายจากเทพเจ้า เพราะเชื่อว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้า

ลักษณะเซียมซีเป็นติ้วทำด้วยไม้ไผ่ จารึกตัวเลขไว้ใส่ในกระบอก ผู้ไปไหว้จะนั่งคุกเข่าเขย่ากระบอก จนมีติ้วอันหนึ่งหลุดร่วงลงมา อ่านตัวเลขแล้วนำไปหาใบทำนายตามเบอร์ที่เสี่ยงได้

คำทำนายในใบเซียมซี ส่วนมากจะเป็นบทกวี ที่มีความหมายลึกซึ้ง

ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไป มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แล้วแค่ไหน แต่ก็เป็นเพียงความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ ทางด้านจิตใจมนุษย์ยังมีความหวาดกลัว และความต้องการ แสวงหาที่พึ่งทางจิตใจอยู่

การเสี่ยงทายเป็นรูปแบบหนึ่งที่ตอบสนองสิ่งเหล่านี้ได้

แต่การที่คนในสังคมไทย ยังเชื่อเรื่องการเสี่ยงทาย สะท้อนให้เห็นว่าสังคมนั้น มีความไม่แน่นอน และไม่มั่นคง มนุษย์จึงต้องแสวงหาบางสิ่งมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ไม่เกี่ยงว่า สิ่งเหล่านั้นจะเป็นไสยศาสตร์หรือไม่

การเสี่ยงทาย การแก้บน การสาบาน มีทั้งผลดีและผลเสีย

หากพิจารณาในส่วนดี เป็นการระงับความหวาดกลัว สร้างขวัญกำลังใจต่อคนที่เชื่อถือ ให้มีแรงใจที่จะดำรงชีวิตให้ก้าวหน้าต่อไป

แต่ถ้าพิจารณาในส่วนเสีย หากเชื่อมั่นในเรื่องเหล่านี้มากเกินไป โดยไม่คิดหาเหตุและผล เชื่อจนถึงขั้นงมงาย ก็อาจตกเป็นเครื่องมือมิจฉาชีพบางกลุ่มได้ง่าย

พวกหมอดู หมอผี หาประโยชน์ได้มาก จากการใช้ไสยศาสตร์เหล่านี้

“ดังนั้น หากเลือกที่จะเชื่อ ก็ควรสร้างความสมดุลให้เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้” กมลพรรณ บุญสุทธิ์ ทิ้งท้าย.

บาราย

14 ก.ย. 2556 09:54 14 ก.ย. 2556 09:54 ไทยรัฐ