วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สามีฝรั่งตักบาตร

Alms อามส หมายถึง ทาน ผมเคยได้รับการสั่งสอนว่า One should give alms to the needy. คนเราควรให้ทานแก่ผู้ขัดสน พระท่านก็สอนว่า Alms–giving never makes a man poor. การให้ทานไม่ทำให้ผู้ให้เป็นคนจน

ผมได้รับเมล์ขอให้อธิบายการตักบาตรในตอนเช้าให้สามีฝรั่งทราบเป็นภาษาอังกฤษหน่อย ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

พระที่เดินบิณฑบาตในตอนเช้าจะหยุดก็ต่อเมื่อถูกขอให้หยุด จะหยุดเองโดยไม่ถูกร้องขอไม่ได้ The giver must request the passing monk to stop and receive  alms.  ผู้ตักบาตรต้องขอร้องพระที่เดินบิณฑบาตให้หยุดและรับถวายของ

สิ่งที่ท่านต้องเตือนสามีฝรั่งด้วยก็คือ The giver must take off his shoes. ผู้ที่จะตักบาตรต้องถอดรองเท้า

The giver raises the food items above his head and makes a wish. ผู้ตักบาตรควรยกอาหาร (ที่จะถวายพระ) ขึ้นจบอยู่เหนือศีรษะและอธิษฐาน

When the monk opens the lids of his bowl, the giver puts the food items into the bowl, starting with rice. เมื่อพระเปิดฝาบาตร ผู้ตักบาตรก็นำอาหารใส่ลงไปในบาตร เริ่มด้วยข้าวเป็นอันดับแรก

When the monk offers blessing, the giver must put his palms together in a wai posture. เมื่อพระให้พร ผู้ตักบาตรต้องเอามือประกบกันในท่าไหว้.


คุณนิติ นวรัตน์

17 ก.ค. 2556 10:11 ไทยรัฐ