ไลฟ์สไตล์
100 year

'อุเทน'ลุยฟ้องศาลปค. ล้มโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน

ไทยรัฐออนไลน์
25 เม.ย. 2556 14:17 น.
SHARE

"อุเทน ชาติภิญโญ" อดีตที่ปรึกษานายกฯ ยื่นฟ้อง กบอ. ต่อศาลปกครอง ขอให้มีคำสั่งยกเลิก "ทีโออาร์" โครงการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน วงเงิน 3.5 แสนล้าน เหตุไม่คำนึงถึงความเหมาะสม ทำ ปชช.ได้รับความเสียหายร้ายแรง

วันที่ 25 เม.ย. ที่สำนักงานศาลปกครอง นายอุเทน ชาติภิญโญ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการระบายน้ำ ได้เดินทางมายื่นฟ้องคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ต่อศาลปกครองกลาง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ว่า กบอ. ได้ดำเนินการกำหนดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (ทีโออาร์) โครงการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย จำนวน 10 งาน หลัก ได้แก่ โมดุล เอ 1 การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก โมดุล เอ2 การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โมดุล เอ3 การปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานเหนือจังหวัด นครสวรรค์เพื่อเก็บกักน้ำหลากชั่วคราว

ข่าวแนะนำ

โมดุล เอ4 การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำในพื้นที่แม่น้ำยม น่าน เจ้าพระยา โมดุล เอ5 การจัดทำทางผันน้ำ ขนาดประมาณ 1,500 ลบ.ม./วินาที รวมทั้งการก่อสร้างถนน เพื่อรองรับการคมนาคม โมดุล เอ 6 และ บี 4 ระบบคลังข้อมูลเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัย รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ โมดุล บี 1 การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ โมดุล บี 2 การจัดทำผังการใช้ที่ดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ และโมดุล บี 3 การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักและการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่ม น้ำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ นายอุเทน กล่าวว่า กบอ.ดำเนินการกำหนดทีโออาร์ ไม่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างร้ายแรง รวมทั้งไม่มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการโครงการต่างๆ ก่อนกำหนดทีโออาร์ และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเร่งรัดให้มีการประมูลโครงการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ทั้งหมด 10 งานหลัก

อย่างไรก็ตาม หากปล่อยให้มีการยื่นซองประมูลโครงการดังกล่าวในวันที่ 3 พ.ค. อาจทำให้รัฐบาลและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ตนจึงขอยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณามีคำสั่งยกเลิกทีโออาร์ โครงการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุกภัยของประเทศไทย ทั้ง 10 งานหลัก ที่ กบอ. เป็นผู้กำหนด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบโครงดังกล่าวว่ามีความโปร่งใสหรือไม่ นอกจากนี้ ขอศาลมีคำสั่งระงับการยื่นซองประมูล.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 00:55 น.