ไลฟ์สไตล์
100 year

ย้ายอีก30หน.อุทยาน

ไทยรัฐออนไลน์
22 ม.ค. 2556 09:00 น.
SHARE

ศิษย์ป่าไม้แพร่ฮุบ29ที่นั่งมือปราบพะยูงโต้‘มโนพัศ’

กรมอุทยานฯย้ายลอตใหญ่  30  ตำแหน่ง  ป่าไม้แพร่ยึดเก้าอี้ไป 29 ตำแหน่ง เหลือให้วนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แค่ตำแหน่งเดียว หัวหน้าอุทยานฯทางทะเลเกือบหมด “นพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี” โดนด้วย  เด็ก “จตุพร บุรุษพัฒน์” อธิบดีกรมส่งเสริมฯ กลับมาบิ๊กเบิ้ม  ขณะที่ผู้ช่วยอุทยานฯทับลานขยับขึ้นหัวหน้าปางสีดา ด้านมือปราบไม้พะยูง “ประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ” โต้อธิบดี สบายดีไม่มีเครียดและไม่มีปัญหาสุขภาพจิต แถมยังสนุกกับการทำงาน

ย้ายกันยังไม่เสร็จไม่สิ้น กรมอุทยานฯ มันส์ยกร่อง ย้ายหัวหน้าอุทยานฯอีกระลอก คราวนี้ถึงคิวอุทยานฯทำเลทอง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า  และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งย้ายข้าราชการระดับหัวหน้าอุทยานฯ จำนวน 30 คน ประกอบด้วย 1.นายนุวรรต ลีลาพตะ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ ทับลาน จ.ปราจีนบุรี-นครราชสีมา เป็นหัวหน้าอุทยานฯปางสีดา จ.สระแก้ว 2.นายชัยชนะ วิชัยดิษฐ หัวหน้าอุทยานฯ ธารเสด็จ-หมู่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นหัวหน้าอุทยานฯ ตะรุเตา จ.สตูล 3.นายประชิต เหมืองใจมา หัวหน้าสวนป่าน้ำปอน-สบปางและหัวหน้าสวนป่านาซาว จ.น่าน เป็นหัวหน้าอุทยานฯแจ้ซ้อน จ.ลำปาง 4.นายไชยธัช บุญภู-พันธ์ตันติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการ อุทยานฯทางบก สำนัก อุทยานฯ เป็นหัวหน้าอุทยานฯ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ 5. นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานฯ คลองวังเจ้า จ.กำแพงเพชร เข้ามาประจำสำนักอุทยานฯ 6. นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานฯแม่ปิง จ.เชียงใหม่ และลำพูน เข้ามาประจำสำนักอุทยานฯ 7. นายวีระ ขุนไชยรักษ์ หัวหน้าอุทยานฯ หมู่เกาะเภตรา จ. สตูล เป็นหัวหน้าอุทยานฯหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ 8.นายชลธร ชำนาญคิด หัวหน้าอุทยานฯ ปางสีดา เข้ามาประจำสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 9.นายกาญจน์ คชภูมิ หัวหน้าอุทยานฯ แก่งกรุง จ.สุราษฎร์ธานี เข้ามาประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) 10. นายวิสูตร ศรีสงวน หัวหน้าอุทยานฯ ตะรุเตา จ.สตูล เข้ามาประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

11.นายสุรชัย ท่าเทศ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญ-งาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เป็นหัวหน้าอุทยานฯ ธารเสด็จ-เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 12.นายสัมพันธ์ ศรีระบาย เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนอุทยานฯ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์-ธานี) เป็นหัวหน้าอุทยานฯ แก่งกรุง จ.สุราษฎร์ธานี 13.นายอภิชาต แสงประดับ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เป็นหัวหน้าอุทยานฯลำน้ำกระบุรี จ.ระนอง 14.นายพิเชษฐ์ ชัยสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานฯ ลำน้ำกระบุรี จ.ระนอง เป็นหัวหน้าอุทยานฯ ใต้ร่มเย็น จ.สุราษฎร์ธานี 15.นายเกียรติกุล ขอจิตต์เมตต์ หัวหน้าอุทยานฯใต้ร่มเย็น จ.สุราษฎร์ธานี เข้ามาประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 16.นายเชษฐ พวงจิตร หัวหน้าอุทยานฯหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ เข้าประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 17. นายอัมรินทร์ อินทรสมบัติ หัวหน้าอุทยานฯ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ เป็นหัวหน้าอุทยานฯ แหลมสน จ.ระนอง และพังงา 18. นายมาโนช วงษ์-สุรีย์รัตน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานฯ สำนักอุทยานฯ เป็นหัวหน้าอุทยานฯ หาดเจ้าไหม จ.ตรัง 19.นายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานฯหาดเจ้าไหม เข้ามาประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) 20.นายปณพล ชีวะเสรีชล ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯตะรุเตา จ.สตูล เป็นหัวหน้าอุทยานฯ หมู่เกาะเภตรา จ.ตรัง และสตูล

21.นายสุกฤติ กระต่ายจันทร์ หัวหน้าอุทยานฯ แหลมสน จ.ระนอง เป็นหัวหน้าอุทยานฯเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 22.นายอุดร จันทร์ธิมา หัวหน้าอุทยานฯ เขาค้อ เข้าประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) 23.นายศรัทธา กุนทอง หัวหน้าอุทยานฯ แม่วงก์ จ.กำแพงเพชร เป็นหัวหน้าอุทยานฯ คลองลาน จ.กำแพงเพชร 24.นายสุธน เวียงดาว เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนควบคุมฯ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เป็นหัวหน้าอุทยานฯแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร 25.นายสุระชัย โภคะมณี หัวหน้าอุทยานฯคลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นหัวหน้าอุทยานฯคลองวังเจ้า จ.ตาก และกำแพงเพชร 26.นายพูนสถิตย์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานฯแจ้ซ้อน จ.ลำปาง เข้ามาประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) 27.นายพิชิต ปิยะโชติ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนอนุรักษ์ฯ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นหัวหน้าอุทยานฯ ขุนแจ จ.เชียงราย 28.นายศราวุธ เกตุเจริญ หัวหน้าอุทยานฯ ขุนแจ เข้ามาประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงใหม่) 29.นายภุชงค์ สุติวงศ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) เป็นหัวหน้าอุทยานฯแม่เงา จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก และ 30.นายมิตร อุตมะ หัวหน้าอุทยานฯ แม่สะเรียง เป็นหัวหน้าอุทยานฯแม่ปิง จ.เชียงใหม่ และลำพูน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายหัวหน้าอุทยานฯ ทั้ง 30 รายชื่อนี้เป็นข้าราชการป่าไม้ที่จบจากโรงเรียนป่าไม้แพร่ถึง 29 คน และมีจบ จากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพียงคนเดียว คือนายมาโนช วงษ์สุรีย์รัตน์ หัวหน้าอุทยานฯ หาดเจ้าไหม สำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจคือ ตำแหน่งของนายนุวรรต ลีลาพตะ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ ทับลาน ที่ได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นหัวหน้าอุทยานฯปาง-สีดา โดยก่อนหน้านี้นายมโนพัศเคยระบุว่าจะให้รางวัลนายนุวรรต ที่ทำงานในเรื่องการแก้ปัญหาการบุกรุกอุทยานฯทับลาน-วังน้ำเขียวอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนั้น มีตำแหน่งที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ข้าราชการ คือตำแหน่งของนายไชยธัช บุญภูพันธ์ตันติ ที่ย้ายมาเป็นหัวหน้าอุทยานฯหาดนพรัตน์-ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ โดยถือเป็นการกลับมาเป็นหัวหน้าอุทยานฯ หาดนพรัตน์ฯ เป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากเป็นเพื่อนของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เคยเป็นอดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ มาก่อน และมีความใกล้ชิดกับนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จนได้รับการแต่งตั้งกลับมาอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าอุทยานฯทางทะเลชื่อดังบางแห่งที่มีกระแสข่าวการวิ่งเต้นกับผู้ใหญ่ไปแล้ว แต่เมื่อโผออกมาไม่ตรงกับที่ขอไว้ ทำให้เกิดความไม่พอใจที่ถูกย้ายไปอยู่อุทยานฯที่เล็กกว่า และมีความพยายามขอย้ายเข้ากรมอุทยานฯแทน พร้อมทั้งจะมีการนัดเคลียร์กับผู้ใหญ่ในกรมอุทยานฯในเร็วๆนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งของนายศรัทธา กุนทอง ที่ย้ายจากหัวหน้าอุทยานฯ แม่วงก์ ไปเป็นหัวหน้าอุทยานฯ คลองลาน ทั้งที่ทำงานได้เพียง 1 เดือนเศษเท่านั้น โดยพื้นที่อุทยานฯ แม่วงก์ ถือว่ามีป่าสักผืนสุดท้ายที่มีมูลค่ามหาศาลและกำลังมีปัญหาการต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ที่ถูกคัดค้านจากภาคประชาชนอย่างหนักในเวลานี้

ส่วนกรณีที่นายมโนพัศ กล่าวถึงการโยกย้ายนายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  ออกจากพื้นที่และให้ไปเป็นหัวหน้าอุทยานฯน้ำตกห้วยยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีสาเหตุมาจากความเครียดและมีปัญหาสุขภาพจิตนั้น ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนายประวัติศาสตร์ โดยกล่าวว่า ข้อมูลของอธิบดีกรมอุทยานฯ น่าจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ยืนยันว่าไม่ได้เครียดจากการทำงานและไม่ได้มีปัญหาสุขภาพจิตแต่อย่างใด หลังจากมีข่าวออกไปก็มีคนโทรศัพท์มาให้กำลังใจเยอะมาก รวมทั้งเพื่อนสนิทหลายคนที่รู้จักก็ไม่เชื่อว่าตนเครียดจากการทำงาน เพราะปกติตนเป็นคนสนุกสนาน ส่วนที่อาจจะคิดว่าตนมีปัญหานั้นมาจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากการเตะฟุตบอล ซึ่งบางครั้งมีความรู้สึกปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพร่างกายเล็กน้อยเท่านั้น

นายประวัติศาสตร์กล่าวอีกว่า การย้ายตนออก จากพื้นที่ ตนยังไม่อยากย้าย เพราะยังมันอยู่ แต่อธิบดีอาจจะหวังดี จึงต้องการให้ไปพักผ่อน แต่สิ่งที่ห่วงก็คือสถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยูงขณะนี้ย่ำแย่ลงมาก การลักลอบตัดไม่ลดลงเลยนับตั้งแต่นายดำรงค์ พิเดช อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ เกษียณอายุราชการไป คนในพื้นที่มีการฉลองกันบ่อยตั้งแต่นายดำรงค์เกษียณไป ที่สำคัญมีฝ่ายตรงข้ามจากต่างประเทศจัดกำลังเข้ามาลักลอบตัดไม้คราวละเป็น 100 คนในขณะที่กำลังของเรามีน้อยมาก

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 20:25 น.