ไลฟ์สไตล์
100 year

ย้ายใหญ่อีกชุด หัวหน้าอุทยาน

ไทยรัฐออนไลน์
15 ม.ค. 2556 09:00 น.
SHARE

รัฐมนตรีกร้าว ละเว้นจับรุกป่า โดนมาตรา157

กรมอุทยานฯย้ายหัวหน้าอุทยานฯ-สำนักสนองงานพระราชดำริ อีก 34 ตำแหน่ง ทั้ง “ภูกระดึง-น้ำหนาว-ภูสวนทราย (นาแห้ว)-หาดวนกร-ภูผาเติบ-แม่จริม” ขณะที่ “หมู่เกาะสุรินทร์” ถูกย้ายรอบ 2 หลังถูกวิจารณ์หนักว่าเอาคนว่ายน้ำไม่เป็นไปดูแลอุทยานฯทางทะเล ด้าน รมว.ทรัพยากรฯ งัดมาตรา 157 ขู่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้-อุทยานฯ ละเว้นจับรุกป่าโดนแน่

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ย้ายข้าราชการอีกระลอก โดยการย้ายครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 14 ม.ค. โดยนายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับหัวหน้าอุทยานฯ ชื่อดังทั่วประเทศ จำนวน 14 ตำแหน่ง ได้แก่ 1. นายฑิตศักดิ์ สุริยาชัยวัฒนะ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 8 (ขอนแก่น) เป็นหัวหน้าอุทยานฯ ภูกระดึง จ.เลย 2. ว่าที่ ร.ท.อุทัย ชาญสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนอุทยานฯ สบอ.ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นหัวหน้าอุทยานฯ น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ และ ชัยภูมิ 3. นายวัฒนศักดิ์ ทองรักทอง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) เป็นหัวหน้าอุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา 4. นายมนตรี แสงสวัสดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กลุ่มงานวิชาการ สบอ.3 ย้ายไปประจำ สบอ. 3 (บ้านโป่ง) 5. นายไพโรจน์ สิงโต เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สบอ.3 ย้ายไปประจำ สบอ.3 (บ้านโป่ง) 6. นายวิฑูรย์ กลิ่นเกลา เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนอนุรักษ์ฯ สบอ.3 เป็นหัวหน้าวนอุทยานฯ ท้าวโกษา จ.ประจวบคีรีขันธ์

7. นายสุพงษ์ชัย บุญมี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.3 เป็นหัวหน้าอุทยานฯ หาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 8. ว่าที่ ร.ท.คำนึง นันทโพธิ์เดช เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนอุทยานฯ สบอ.8 (ขอนแก่น) ย้ายมาประจำ สบอ.8 9. นายสำเร็จ ภูแสนศรี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.8 (ขอนแก่น) เป็นหัวหน้าอุทยานฯ ภูสวนทราย (นาแห้ว) จ.เลย 10. นายภัทรยศ วิชญพงศ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กลุ่มงานวิชาการ สบอ.9 (อุบลราชธานี) ย้ายประจำ สบอ.9 11. นายกิติชน โกพลรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9 เป็นหัวหน้าอุทยานฯ ภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร 12. นายสนอง แก้วอำไพ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนฟื้นฟูฯ สบอ.10 (อุดรธานี) ย้ายมาประจำ สบอ.10 13. นายวัชรพงศ์ ลภัสมนพงศ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.13  (แพร่)  ย้ายมาประจำ  สบอ.13  และ  14.นายโกเมศ  พุทธสอน เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เป็นหัวหน้าอุทยานฯ แม่จริม จ.น่าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจ คือ ตำแหน่งหัวหน้าอุทยานฯ ภูกระดึง ที่ต้องมาดำเนินการในเรื่องการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นอุทยานฯ ตามนโยบายของนายปรีชา ซึ่งนายฑิตศักดิ์ ที่ย้ายมาแทนนายสนอง แก้วอำไพ อดีตหัวหน้าอุทยานฯ ภูกระดึงนั้น ถือเป็นบุคคลใกล้ชิดของนายปรีชา นอกจากนั้นยังมีตำแหน่งหัวหน้าอุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ ที่มีการย้ายนายวัฒนศักดิ์  มาแทนนายรัตนชาติ  น้อยคนดี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สบอ.9 (อุบลราชธานี) หลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสมาคมศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า  เอาคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องทะเล  ว่ายน้ำไม่เป็นไปดูแลอุทยานฯทางทะเล  ถือว่าไม่เหมาะสม  จนกระทั่งมีการโยกย้ายอีกครั้ง

นอกจากนี้ นายมโนพัศยังมีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการสังกัด  สำนักสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กรมอุทยานฯ  จำนวน  20  ตำแหน่ง ได้แก่ 1.นายปริญญา คุ้มสระพรม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนอุทยานฯ สบอ.1 (ปราจีนบุรี) ย้ายมาช่วยปฏิบัติราชการสำนักสนองงานพระราชดำริ 2. นายศุภชาติ วรรณวงษ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนอุทยานฯ สบอ.8 (ขอนแก่น) เป็น ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ  สบอ.8  3.นายธีระชัย จันทรเสนา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนฟื้นฟูฯ  สบอ.8  (ขอนแก่น)  เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด-ภูเมี่ยง-ภูสอยดาว (2) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย 4. นายกฎ ชัยพินิจ  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ส่วนอนุรักษ์ฯ สบอ.8  (ขอนแก่น)  เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ  อุทยานฯภูผาม่าน  จ.ขอนแก่น 5.นายภัทรยศ  วิชญพงศ์  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สบอ.9 (อุบลราชธานี) เป็น ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สบอ.9

6.นายปรีชา  สิงคเสลิต  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส กลุ่มงานวิชาการ สบอ.9 (อุบลราชธานี) ประจำกลุ่มงานวิชาการ 7.นายณัฐวุฒิ เฟื่องขจร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.9  (อุบลราชธานี)  เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูสระดอกบัว  จ.มุกดาหาร  8.นายธำรง แผนสมบูรณ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ส่วนอุทยานฯ  สบอ.8  (ขอนแก่น)  ย้ายไปช่วยปฏิบัติราชการ สบอ.10 (อุดรธานี) 9.นายประสิทธิ์ พุทธบูชา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  สบอ.10 (อุดรธานี)  เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูเพ็ก ภูล้อมข้าว จ.สกลนคร 10.นายจันทร์รอน  วงศ์วาน  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  สบอ.1 เป็น ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ  และหัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ภูขัด-ภูเมี่ยง-ภูสอยดาว  (1)  อันเนื่องมาจากพระราช ดำริ อีกหน้าที่หนึ่ง

11.นายชิดชนก สุขมงคล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนฟื้นฟูฯ สบอ.14 (ตาก) เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จ.น่าน และหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระ ราชดำริ  บ้านสะจุก-สะเกี้ยง  จ.น่าน  อีกหน้าที่หนึ่ง 12.นายปัญญา  เนื่องจากจ้อย  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ส่วนอุทยานฯ  สบอ.13 (แพร่)  เป็นหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ  ภูพยัคฆ์ จ.น่าน  13.นายวินัย  สาใจ  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ส่วนอนุรักษ์  สบอ.13  (แพร่)  เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ  บ้านห้วยป๋อ  จ.น่าน 14.นายสุรชัย  สิงห์เนาะ  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนจัดการต้นน้ำ  สบอ.13  (แพร่)  เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ  บ้านนาตอง  จ.แพร่ 15.นายสิงห์หาญ  จินดามณี  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ส่วนอนุรักษ์  สบอ. 13  (แพร่)  เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ  บ้านแม่พร้าว  จ.แพร่

16.นายนิรันดร์ กมลาพร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  สบอ.16 (เชียงใหม่)  ประจำส่วนควบคุมไฟป่า  สบอ.16 17.นายพิพัฒน์ จันทร์เอี่ยม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนอุทยานฯ  สบอ.11  (พิษณุโลก)  เป็นหัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  ตามพระราชดำริ  ดอยฟ้าห่มปก จ.เชียงใหม่  18.นายวรวิทย์  ทองแท้  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  กลุ่มงานวิชาการ  สบอ.16  (เชียงใหม่) ประจำกลุ่มงานวิชาการ  19.นายธวัชชัย  น้ำแก้ว  เจ้า พนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนอนุรักษ์ฯ สบอ.16 (เชียงใหม่)  เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ฯ  บ้านจือทะสบโขง  จ.แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่  และ  20.นายวันชัย  พัฒนาโสภณ  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนควบคุมฯ  สบอ.16  (เชียงใหม่)  เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงฯ  พื้นที่บ้านแม่ปาง  จ.แม่ฮ่องสอน

วันเดียวกัน นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.ทรัพยากรฯ  กล่าวในการเป็นประธานงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2556 ว่า ขณะนี้สภาพป่าไม้ของประเทศไทยเหลืออยู่เพียงร้อยละ  33.8 ของพื้นที่ หรือประมาณ  108  ล้านไร่  ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤติ  กระทรวงทรัพยากรฯจะมีมาตรการเข้มข้นในการดูแลรักษาป่า โดยตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.นี้ จะถือเป็นวันดีเดย์ที่จะเริ่มใช้มาตรา  157  ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั้งของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับล่างจนถึงหัวหน้าหน่วย  ทั้งป่าอนุรักษ์ ส่วนฟื้นฟู  เป็นต้น  ถ้าปล่อยให้มีการบุกรุกป่าใหม่ ก็จะมีการใช้มาตรา  157  ดำเนินการอย่างเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยให้มีการบุกรุก  เพราะไม่เช่นนั้นก็เอาไม่อยู่  ส่วนพื้นที่พิพาท เช่น อุทยานฯทับลาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และปราจีนบุรี หรืออุทยานฯสิรินาถ  จ.ภูเก็ต  เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายมาตรา  22  ของ  พ.ร.บ.อุทยานฯ หรือ มาตรา 25  พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ ได้เลย  ยกเว้นในส่วนที่อยู่ในกระบวนการของศาล  ถ้าไม่ทำก็จะโดนข้อหาละเว้นตามมาตรา 157

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 19:56 น.