ไลฟ์สไตล์
100 year

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์7 ก.ย. 2552 10:00 น.
SHARE


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  บรรยายในงานนี้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยแห่งชาติ จำนวน 9 แห่งได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2552  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมเสนอผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2 : เครือข่ายกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ร่วมงานเป็นสักขีพยานและมอบสัญญาแก่อธิการบดีทั้ง 9 แห่งที่ได้รับคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 5 ด้วย เป็นงานใหญ่ประจำปีที่ สกอ. จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยจาก สกอ. มานำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ทุนกลุ่มวิจัย ทุนหลังปริญญาเอก และทุนปริญญาเอกที่นักศึกษาระดับปริญญาเอกผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ โดยมีการนำเสนอทั้งในรูป Oral Presentation หรือนำเสนอด้วยวาจา และแบบนำเสนอด้วย Poster ตามเครือข่ายและกลุ่มพันธกิจ (Cluster) 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกระบวนทัศน์ใหม่ กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มการจัดการความรู้ กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ และ กลุ่มพิเศษเพื่อแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (คณิตศาสตร์และฟิสิกส์) ในปีนี้มีผู้ร่วมงานประมาณหนึ่งพันคน

"ร่วมถ่ายรูปกับผู้บริหารและผู้จัดงานครั้งนี้"

การนำเสนอผลงานทางวิชาการของกลุ่มที่ได้ทุนวิจัย และกลุ่มทุนหลังปริญญาเอก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่งที่ได้รับทุน นำเสนอเป็นภาษาไทย ส่วนทุนปริญญาเอกที่เป็น นักศึกษาเหล่านี้กระจายกันเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีหลักสูตรปริญญาเอก นักศึกษาเหล่านี้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของ สกอ. ทำให้ผู้เข้าฟังการนำเสนอผลงานและผู้ประเมินอาวุโสบางท่านไม่พอใจกับการกำหนดให้ต้องเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยคนไทยเป็นคนนำเสนอกับผู้ฟังที่เป็นคนไทยทั้งหมด และยังได้เปรียบเทียบการนำเสนอผลงานเหมือนเป็น การเล่นละครบทยาก โดยมีบทเป็นภาษาอังกฤษ และผลเสียที่เกิดขึ้นคือ การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนนำไปสู่ความไม่เข้าใจที่ชัดเจน ทำให้ประเมินคุณค่าของงานวิจัยผิดพลาดได้ ถึงแม้ผู้ดำเนินรายการจะเปิดโอกาสให้ถามและตอบเป็นภาษาไทยได้ก็ตาม ก็ยังไม่สามารถสร้างความเข้าใจได้ด้วยเวลาอันจำกัด ซึ่งเจตนาที่ดีของ สกอ. นั้นเพื่อต้องการให้นักศึกษาปริญญาเอกที่เรียนภายในประเทศสามารถนำเสนอผลงานในเวทีนานาชาติได้ ถึงแม้การนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษนั้นจะยังไม่ค่อยมีความสมบูรณ์มากนัก แต่นักศึกษาปริญญาเอกเมืองไทยที่ได้ทุน สกอ. นั้นยังมีเวลาสำหรับพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานทางวิชาการอีกมากจนกว่าจะจบการศึกษา และถึงแม้จบไปแล้วก็ยังพัฒนาภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา ซึ่งบุคคลกรเหล่านี้เมื่อจบการศึกษาไปจะไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและทำหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ


"ผู้ร่วมงานและนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ"


ประโยชน์ของการมีมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตินั้นมีมาก เช่น ทำให้สามารถพัฒนางานวิจัยได้อย่างมั่นใจเพราะมีทุนสนับสนุนงานวิจัยให้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนและต่างชาติในการให้ความร่วมมือในการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประกาศว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ อีกทั้งยังมีความชัดเจนในการจัดกลุ่มหาวิทยาลัยอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการได้รับประกาศเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั้นไม่ยากเท่ากับการต้องรักษามาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติไว้ให้ได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้ฝากถึงการทำให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างขององค์กรในสังคมด้วยการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ การบริหารงานที่ดี มีความโปร่งใส ถูกต้อง ชอบธรรม มีความบริสุทธิและยุติธรรม เป็นตัวอย่างสำหรับองค์กรอื่นๆ ในสังคมที่จะใช้เป็นแบบอย่าง เป็นที่อ้างอิง หรือพึ่งพิงให้กับองค์กรอื่นๆ ในสังคมอีกด้วย

โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:21 น.