กีฬา
100 year

ชี้ผลวิจัย ม.ฮาวาร์ดหนุนระบุศาสนาประจำชาติ

ไทยรัฐออนไลน์6 ต.ค. 2555 05:30 น.
SHARE


จากการอภิปราย เรื่อง “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กับการสนองงานพระพุทธศาสนา” ใน งาน “1 ทศวรรษ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” ที่บริเวณหน้าอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะเลขาธิการองค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีกฎหมายที่สำคัญต่อคณะสงฆ์อยู่ 3 ฉบับ ที่ยังค้างอยู่และยังไม่ได้รับการพิจารณา คือ 1.ร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์ และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ.... ทั้งที่ร่าง พ.ร.บ.นี้ผ่านความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม (มส.) แล้ว แต่กลับพบว่ายังมีการดำเนินการแบบวนไปวนมา ยังไม่ได้เสนอเพื่อบรรจุในวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า 2.ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสนา พ.ศ.... ร่าง พ.ร.บ.นี้ผ่านความเห็นชอบจาก มส. และเสนอไปยังสภาฯแล้ว 3. เรื่องการระบุให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อใด องค์กรชาวพุทธจะเคลื่อนไหวเรื่องนี้อีกแน่ และเรื่องนี้มีผลวิจัยจากทางนักวิชาการของ ม.ฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา สรุปว่าเห็นด้วยกับการระบุว่ามีศาสนาอะไรเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ เพราะจะมีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้