ไลฟ์สไตล์
100 year

ม็อบกำนัน-ผญบ.ค้านแก้กฎหมายลดวาระ ขู่ยกพล3แสนพบนายกฯ

ไทยรัฐออนไลน์
2 ต.ค. 2555 17:54 น.
SHARE

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.อุตรดิตถ์ และ สุโขทัย รวมตัวกว่า 2 พันคน คัดค้าน แก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ จะลดวาระดำรงตำแหน่งจาก 60 ปี เหลือ 5 ปี โวยกระทบต่อการทำงานหลายด้าน โดยเฉพาะงานวาระแห่งชาติ เช่น ปราบยาเสพติด ชี้มีการตรวจสอบที่ดีอยู่แล้ว หากทำงานไร้ประสิทธิภาพชาวบ้านสามารถลงชื่อถอดถอนได้อยู่แล้ว ขู่ยกพลทั้งประเทศ 3 แสนพบนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 55 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นำโดย นายไพฑูรย์ พรหมน้อย นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2,000 คนเดินทางมายื่นหนังสือแถลงการณ์ของสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้มารวมตัวกันที่บริเวณถนนประชานิมิต ต.ท่าอิฐ ทางเข้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ มีรถเครื่องเสียง นำมาพร้อมทั้งขบวนธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5 เดินเป็นแถวเป็นระเบียบเข้ามาที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มี นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์ นอภ.พิชัย พ.ต.อ.กวี พิมพ์ปรีชา ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าดูแลความสงบ

ข่าวแนะนำ

นายไพฑูรย์ พรหมน้อย ในฐานะกำนันตำบลคุ้งตะเภา และนายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้อ่านแถลงการณ์ของสมาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ มีใจความว่า ทางสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ มีมติว่าการที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนดำเนินการขอแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากวาระ 60 ปี ให้เหลือวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ซึ่งมีผู้เสนอ 5 ฉบับ มีความเห็นว่า การแก้กฎหมายลดวาระการดำรงตำแหน่งจาก 60 ปี เหลือ 5 ปี เพราะดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องมีการเลือกตั้ง จะส่งผลให้มีการแตกแยกในระดับตำบล หมู่บ้าน ซึ่งมีให้เห็นอยู่แล้วในการเมืองทุกระดับ และตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่ใช่นักการเมือง ที่ต้องมีการหาเสียงเพราะการทำหน้าที่ในตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องในการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลของตำบล รับความเดือดร้อนของราษฎรเสนอความต้องการจากรากหญ้าสู่รัฐบาล ซึ่งจำเป็นต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและมีภารกิจที่ แตกต่างจากนักการเมืองอย่างสิ้นเชิง เพราะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประสานงานในระดับพื้นที่ที่ต้องกล้าปฏิบัติหน้าที่ทั้งในทางแพ่งและอาญา ถึงแม้ว่าญาติพี่น้องลูกหลาน หรือบุคคลที่ได้ลงคะแนนเลือกตนเองให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หากกระทำผิด พวกเรา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็กล้าที่จะดำเนินการให้ถูกต้องตามกำหมายถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องกังวลและสนใจกับการเลือกตั้งครั้งต่อไป

"ถ้าหากมีการแก้วาระการดำรงตำแหน่งให้เหลือวาระ 5 ปี แม้กระทั่งวาระสำคัญแห่งชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง คือการปราบปรามยาเสพติด รักษาความสงบเรียบร้อย การช่วยเหลือราษฎรจากภัยพิบัติต่างๆ ทั้ง 3 อย่างนี้ จะไม่สามารถปฏิบัติได้ในตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีวาระแค่ 5 ปี ได้เลย เพราะจะส่งผลกับการเลือกตั้งในสมัยหน้าของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ คาดว่าหากการดำรงตำแหน่ง ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีวาระ 5 ปี จะส่งผลต่อปัญหาเรื่องยาเสพติดซึ่งจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเต็มพื้นที่ทั้งประเทศ" นายไพฑูรย์ กล่าวและว่า

 

ทั้งนี้ เพราะไม่มีเจ้าภาพหลักอย่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่จะกล้ารับผิดชอบปราบปรามผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างจริงจัง อนึ่งวาระการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วาระ 60 ปี ใช่ว่าจะมีไว้เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างขาดประสิทธิภาพ หรือหย่อนยาน เพราะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ทำหน้าที่อย่างขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถสร้างความดี สร้างศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมไปในทางเสื่อมเสีย ราษฎรก็สามารถลงลายมือชื่อเพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่งตามมาตรา 14 (6 ) ว่าด้วยการออกจากคุณสมบัติตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทั้งประเทศ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ถูกถอดออกจากตำแหน่งแล้วกว่าพันรายนั้น แสดงให้เห็นว่าถึงจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 60 ปี แต่ระบบควบคุม และการมีส่วนร่วมของราษฎรตามระบบประชาธิปไตย ยังมีความสำคัญที่ได้ใช้ควบคู่กับองค์กรสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาโดยตลอด และทรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอคัดค้านการยื่นแก้กฎหมายดังกล่าว โดยยื่นหนังสือถึงฯพณฯนายกรัฐมนตรี ผ่านทางรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ หากไม่เป็นผลจะเดินทางไปพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พร้อมกันทั้ง 300,000 คน ทั้งประเทศต่อไป

โดยหลังจากอ่านแถลงการณ์และยื่นหนังสือแล้ว จึงได้รวมตัวกันนำพวงหรีด 5 พวงพร้อมทั้งจุดไฟเผาบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และแยกย้ายกันเดินทางกลับ

ส่วนที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย ได้มี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลของ อ.คีรีมาศ ประมาณ 200 คน รวมตัวกันเพื่อคัดค้าน การเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เช่นกัน โดยในการชุมนุม มีป้ายผ้า เขียนโจมตีการทำงานของ ส.ส.ที่สนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยมี นายสมาน สุ่มพันธ์ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคีรีมาศ พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ แก้วทุ่ง สมาชิกสภาจังหวัด เขต อ.คีรีมาศ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อ นายโภคากร สินสกลวัฒน์ นายอำเภอคีรีมาศ เพื่อมอบให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พิจารณาพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกครั้ง นอกจากนี้ ทางกลุ่มผู้ชุมนุม ยังได้จุดไฟเผาโลงศพที่เขียนป้ายชื่อ นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขต 2 และพวงหรีดป้ายชื่อของสมาชิกสภาผู้ราษฎรอีก 4 คน ที่ร่วมกันเสนอการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอีกด้วย.

 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 17:51 น.